Топ-100
Back

ⓘ Tituly - Neakademický titul, Akademický titul, Šlachtický titul, Titul, Kandidát vied, Dauphin, šlachtický titul ..
                                               

Neakademický titul

Kariérny titul je titul udelovaný po ukončení vyššieho odborného vzdelania, ktorý sa smie písať za meno. Zaradenie do národnej klasifikácie vzdelávania: ISCED - 5B Diplomovaný špecialista; titul, ktorý svojim absolventom udelujú vyššie odborné školy a konzervatória; možno ho teraz získať aj na väčšine vysokých škôl po absolvovaní dištančného špecializačného štúdia, v rámci tzv. celoživotného vzdelávania. DiS. - diplomovaný špecialista ekonomika, daňové systémy a iné. DiS. art. - diplomovaný špecialista umenia

                                               

Akademický titul

Akademický titul je čestná hodnosť udelovaná vysokou školou alebo univerzitou absolventom vysokoškolského štúdia. V širšom zmysle je to čestná hodnosť udelovaná vysokoškolsky vzdelanému človeku po splnení istých, najmä vedomostných požiadaviek.

                                               

Šlachtický titul

Tradičné šlachtické tituly v Európe majú korene v neskorej antike a v stredoveku. Hoci sa líšia časovo a aj geografickými regiónmi, nasledovný zoznam poskytuje informácie o tituloch a špecifických rozdieloch.

                                               

Titul

Titul môže byť: víťazstvo v lige knižná publikácia hodnosť stavovská, akademická, vojenská a pod. nadpis článku, knihy a pod. právny nárok, dôvod

                                               

Kandidát vied

Kandidát vied CSc. / do roku 1964 C. Sc. ; skratka v niektorých štátoch ScC) je vedecký titul. Na Slovensku sa udeloval ako vedecká hodnosť od roku 1953 do roku 1996. Udelovať ho v zmysle zákona č. 60/1953 Zb. a nasledujúcich predpisov mohla - podobne ako druhý vedecký titul doktor vied - Československá akadémia vied, Slovenská akadémia vied alebo vysoká škola po obhájení kandidátskej dizertačnej práce. V rokoch 1957 – 1961 mal toto právo aj Inštitút spoločenských vied pri ÚV KSČ, ktorý bol v roku 1961 transformovaný na vysokú školu. V rokoch 1990 – 1996 sa udeloval paralelne k titulu Dr., ...

                                               

Dauphin (šlachtický titul)

Dauphin alebo Dauphin de France bol šlachtický titul patriaci prvorodeným synom francúzskeho krála a následníkom francúzskeho trónu. Titul sa používal v rokoch 1350 až 1791 a 1824 až 1830. Titul dauphin je obdobou titulu princ z Walesu, ktorý sa dodnes používa v Spojenom královstve. Druhorodený syn francúzskych králov získaval titul vojvoda orléansky.

                                     

ⓘ Tituly

 • Kariérny titul je titul udelovaný po ukončení vyššieho odborného vzdelania, ktorý sa smie písať za meno. Zaradenie do národnej klasifikácie vzdelávania:
 • 110 Tituly a stupne vysokoškolského vzdelania, ods. 3 In: Zákon 131 2002. 54, ods. 15. In: Zákon 131 2002. 76 Vedecko - pedadagogické tituly docent
 • regióne nasledovný zoznam poskytuje informácie o tituloch a špecifických rozdieloch. všeobecne používané tituly cisár, vládne ríši, impériu. král, vládne královstvu
 • Titul lat. môže byť: nadpis článku, knihy a pod. hodnosť stavovská, akademická, vojenská a pod. právny nárok, dôvod knižná publikácia víťazstvo v lige
 • akademické tituly získavané po absolvovaní doktorandského štúdia 1990  1996 nazývaného na Slovensku postgraduálne štúdium teda tituly stav cca. 2005
 • titul patriaci prvorodeným synom francúzskeho krála a následníkom francúzskeho trónu. Titul sa používal v rokoch 1350 až 1791 a 1824 až 1830. Titul dauphin
 • Dóža tal. doge lat. dux - vodca je historický titul vladára v niektorých republikách na Apeninskom polostrove, predovšetkým v Benátskej republike
 • akademický titul doktor philosophiae doctor v skratke PhD. skratka PhD. sa uvádza za menom Teda doktorandi takto získali dva akademické tituly ThDr
 • δεσπότης despotēs, fem. δέσποινα despoina po srbsky despot bol byzantský dvorský titul ktorý sa udeloval aj vládcom v Latinskom cisárstve, Bulharsku, Srbsku
 • činnosti. V jeho produkcii sú tituly s právnou tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financií a účtovníctva, manažérske tituly psychologické, zdravotnícke
 • Titul Stefan po slovensky Štefan sa odvodzuje od gréckeho slova στέφανος stefanos, ktoré znamená ovenčený alebo korunovaný Je odvodené z gréckeho