Топ-100
Back

ⓘ Služby - Služba, Ekosystémové služby, Knižnično-informačné služby, Vrtulníková záchranná zdravotná služba, Horská služba, Tajná služba ..
                                               

Služba

Služba je nehmotný ekonomický statok. Spotrebúva sa v momente, keď je vyrobená. Služby sú výsledok určitej ekonomickej činnosti práce. Cielom služieb je uspokojovať ludské potreby. Môže ísť pritom o služby materiálnej alebo nemateriálnej povahy. K službám materiálnej povahy možno zaradiť napríklad opravárenské a údržbárske práce, služby nákladnej dopravy, obchodu, časti spracovatelského priemyslu a pod. Za služby nemateriálnej povahy považujeme služby školstva, vedy, kultúry a iných oblastí nevýrobnej sféry. Služby predstavujú z hladiska celého národného hospodárstva tzv. tretí sektor výro ...

                                               

Ekosystémové služby

Ekosystémové služby sú "benefity ktoré obyvatelia získavajú z ekosystémov – priame a nepriame príspevky ekosystémov k ludskému blahobytu".

                                               

Knižnično-informačné služby

Knižnično-informačné služby poskytujú knižnice svojim používatelom. Zákon č. 126/2015 Z. z. ich definujú ako súčasť zabezpečenia práva na informácie a teda ide o službu vo verejnom záujme. Ide o služby založené na využívaní knižničných fondov s cielom uspokojovať informačné potreby, požiadavky a záujmy používatelov. Poskytujú sa spravidla v priestoroch knižníc alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu cez internet.

                                               

Vrtulníková záchranná zdravotná služba

Vrtulníková záchranná zdravotná služba je súčasťou integrovaného záchranného systému na Slovensku. V súčasnosti prevádzkuje 7 základní, ktoré rovnomerne pokrývajú celé územie krajiny.

                                               

Horská služba

Horská služba alebo Horská záchranná služba je obvyklý názov záchranných organizácií, pôsobiacich v niektorých turisticky využívaných pohoriach. Niektoré horské služby majú len profesionálnych záchranárov, no sú i strediská s dobrovolníckou alebo zmiešanou posádkou. Horská záchranná služba vykonáva činnosť v horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí a jej náplňou je organizácia a výkon záchrannej činnosti, transportu a neodkladnej dopravy pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s Vrtulníkovou záchrannou zdravotnou službou.

                                               

Tajná služba

Tajná služba je časté označenie bezpečnostných organizácií, pracujúcich utajeným spôsobom. Medzi tajné služby patria hlavne spravodajské služby, policajné a bezpečnostné služby. Tajné služby používajú špecifické metódy a postupy napr. krycie doklady, ktoré často vybočujú zo zákonného rámca a sú dovolené len výnimkou zo zákonných noriem. Stupeň utajenia jednotlivých tajných služieb je rôzny. Spravidla sa utajujú pracovné metódy, používaná technika, pracovníci, u niektorých služieb aj rozpočet, sídlo a podobne. Niekedy sa utajuje aj fakt, že daná služba vôbec existuje – napr. v Spojenom král ...

                                     

ⓘ Služby

 • pritom o služby materiálnej alebo nemateriálnej povahy. K službám materiálnej povahy možno zaradiť napríklad opravárenské a údržbárske práce, služby nákladnej
 • poskytujú ludskej spoločnosti, definované ako služby prírody Neskôr bol zavedený pojem ekosystémové služby vo vedeckej a rozhodovacej komunite s cielom
 • služby nad rámec tých základných. Ide napr. o rozličné tlačiarenské a reprografické služby vypracovávanie rešerší, medziknižničná výpožičná služba a
 • ho dopraviť na miesto určenia História leteckej záchrannej služby a leteckej pátracej služby v bývalom Československu sa začala 27. augusta 1956, kedy
 • Niektoré horské služby majú len profesionálnych záchranárov, no sú i strediská s dobrovolníckou alebo zmiešanou posádkou. Horská záchranná služba vykonáva činnosť
 • Tajná služba je časté označenie bezpečnostných organizácií, pracujúcich utajeným spôsobom. Medzi tajné služby patria hlavne spravodajské služby rozviedka
 • 168974 17.188995 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky LPS SR je štátny podnik, ktorý poskytuje služby riadenia letovej prevádzky vo vzdušnom
 • Šafárik. SIS pracuje na základe tzv. integrovaného modelu spravodajskej služby plní úlohy v oblasti vnútorného domáceho i vonkajšieho zahraničného
 • Kvalita služby sa niekedy používa ako miera kvality, s celou radou alternatívnych definícii. Kvalita služby niekedy referuje na stupeň kvality služby t.
 • spravodajskej služby plnia príslušníci vojenskej spravodajskej služby ktorí sú v služobnom pomere podla zákona č. 346 2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych
 • riaditel Slovenskej informačnej služby riaditel Vojenského obranného spravodajstva, riaditel Vojenskej spravodajskej služby prezident Policajného zboru
 • Federálna bezpečnostná služba Ruskej Federácie rus. Федеральная служба безопасности Российской Федерации Federalnaja služba bezopasnosti Rossijskoj
 • Telekomunikačné služby sú všetky služby poskytované telekomunikačným operátorom. Možno ich rozdeliť na Úplné telekomunikačné služby Teleservices, TS