Топ-100
Back

ⓘ Medziľudské vzťahy - Medziludské vzťahy, Medziludský vzťah, Sekundárny medziludský vzťah, Edmund Hlatký, Primárny medziludský vzťah, Zákon miery ..
                                               

Medziludské vzťahy

Medziludské vzťahy môže byť: škola medziludských vzťahov human relations komunikatívna interakcia medzi jedincami či skupinami jedincov, prebiehajúca prostredníctvom reči, gest a výrazov, synonymum interpersonálne vzťahy, pozri medziludské vzťahy sociológia

                                               

Medziludský vzťah

Medziludský vzťah je v psychológii vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami. Rozlišuje sa: primárny medziludský vzťah a sekundárny medziludský vzťah.

                                               

Sekundárny medziludský vzťah

                                               

Edmund Hlatký

Edmund Hlatký je slovenský spisovatel. Debutoval v roku 1988 knihou História vecí, ktorá vzbudila pozornosť čitatelov i odbornej kritiky. Za knihu získal Cenu Ivana Kraska. Na medziludské vzťahy vo vypätých situáciách sa zameriava aj vo svojich nasledujúcich knihách Jesenný opar 1999, Iní ludia 2000, Sláva a tajomstvo 2001, dabraka 2008 a Nekróza 2011.

                                               

Primárny medziludský vzťah

                                               

Zákon miery

Zákon miery sa týka skutočnosti, že každý jav sa vo svojom jestvovaní vyznačuje určitými hranicami. Bez hraníc by jav nebol tým, čím má byť. Keby jav prekročil túto hranicu, teda vytýčenú mieru, poprel by sám seba, stal by sa niečím iným, alebo by celkom zanikol. Všetko má svoju mieru, prírodné aj spoločenské javy. Mieru majú aj naše možnosti dosiahnuť isté ciele, mieru majú i medziludské vzťahy. Každý vek má svoje naplnenie. Miera je chvejúca sa os, ktorá dostredivo púta a cibrí všetky možnosti v prospech celku existujúceho do chvíle, kým jeho čas nevyprší.

                                     

ⓘ Medziludské vzťahy

  • a výrazov, synonymum interpersonálne vzťahy pozri medziludské vzťahy sociológia škola medziludských vzťahov human relations Toto je rozlišovacia
  • Medziludský vzťah je v psychológii vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami. Rozlišuje sa: primárny medziludský vzťah a sekundárny medziludský vzťah
  • Sekundárny medziludský vzťah je krátkodobejší, povrchnejší medziludský vzťah bez väčších záväzkov, málo častý. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal
  • Primárny medziludský vzťah je dlhodobejší vzťah spojený s emocionálnou väzbou a určitou zodpovednosťou. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok
  • Škola medzi ludských vzťahov alebo human relations alebo hnutie medzi ludských vzťahov alebo teória medzi ludských vzťahov je teória riadenia alebo
  • čitatelov i odbornej kritiky. Za knihu získal Cenu Ivana Kraska. Na medziludské vzťahy vo vypätých situáciách sa zameriava aj vo svojich nasledujúcich knihách
  • Indolentný človek sa prejavuje v medziludskej komunikácii i v medziludských vzťahoch viac alebo menej často ako nevšímavý, nedbalý a takmer k všetkému
  • zamerané na služby súvisiace s riešením problémov vo výchove, vzdelávaní, medziludských vzťahoch FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • Spojené královstvo bol austrálsky sociológ, ktorý sa zaoberal medziludskými vzťahmi a sociológiou priemyslu. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal