Топ-100
Back

ⓘ Každodenné je sféra osvojovania si sveta človekom mimo vedy, umenia, náboženstva, filozofie. Kognitívnymi produktami každodenného osvojovania si sveta človekom ..
                                               

Každodenný človek

                                               

Majstrovstvá sveta v zimnom plávaní 2018

Majstrovstvá sveta v zimnom plávaní 2018 boli 11. Majstrovstvá sveta v zimnom plávaní, ktoré prebehli 6. až 10. marca 2018 v Tallinne. Boli podujatím typu masters, kedy sa súťaží vo vekových kategóriách mužov a žien s intervalom 5 rokov, štartuje sa na princípe komerčných prihlášok. Šampionát bol súčasťou osláv 100. výročia deklarácie o samostatnosti Estónska z 24.2.1918

                                               

Majstrovstvá sveta v zimnom plávaní 2020

Majstrovstvá sveta v zimnom plávaní 2020 boli 12. Majstrovstvá sveta v zimnom plávaní a prebehli v dňoch 3. až 9. januára 2020 v slovinskom Blede. Boli podujatím typu masters, kedy sa súťaží vo vekových kategóriách mužov a žien s intervalom 5 rokov, zúčastnilo sa ich 1042 osôb a štartuje sa na princípe komerčných prihlášok. Účastníkov zo Slovenska bolo asi 50 a Bled už bol miestom konania WSWC v roku 2010.

                                               

Imunochromatografia

Laterálne prietokové testy, známe aj ako laterálne prietokové imunochromatografické testy alebo rýchle testy, sú jednoduché zariadenia určené na zisťovanie prítomnosti cielovej látky v kvapalnej vzorke bez potreby špecializovaného a nákladného vybavenia. Tieto testy sa široko používajú v lekárskej diagnostike na domáce testovanie, testovanie v mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo na laboratórne použitie. Napríklad domáci tehotenský test je LFT, ktorý zisťuje určitý hormón. Tieto testy sú jednoduché, ekonomické a výsledky sa spravidla zobrazia približne za päť až 30 minút. Mn ...

                                     

ⓘ Každodenné

Každodenné je sféra osvojovania si sveta človekom mimo vedy, umenia, náboženstva, filozofie. Kognitívnymi produktami každodenného osvojovania si sveta človekom sú každodenné predstavy alebo pojmy o entitách väčšinou z bezprostredného okolia človeka.

                                     
 • Každodenné vedomie je vedomie vyplnené významovými útvarmi, ktoré vznikajú v procese každodenného osvojovania si sveta človekom: napríklad každodenné
 • Každodenný človek obyčajný človek obyčajný je prvok každodenného sveta, subjekt každodenného osvojovania si sveta. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal
 • Každodenné uvedomovanie si svojej vlastnej životnej cesty je podmienka toho, aby sme dospeli k jasnému a pravému filozofovaniu. Spočíva vo vážnom chápaní
 • Každodenný svet je relatívne samostatná sféra mimo vedy, umenia, náboženstva a filozofie tvorená názornými entitami a procesmi, ku ktorým každodenný človek
 • obmedzený priestor, kde vykonávajú každodenné činnosti často tvoria samosprávnu jednotku pozri komunita každodenné zoskupenie spoločne užívaná obecná
 • Každodenný život je jedna zo základných foriem osvojovania si sveta človekom, vyznačujúca sa jej pôvodnou principiálnou predchodnosťou pred ostatnými
 • Hriech náš každodenný je názov v poradí siedmeho románu slovenského autora Dominika Dána z roku 2008. Preskočiť obsah diela Upozornenie. Článok alebo jeho
 • Každodenná skúsenosť je najnižší stupeň duchovnej aktivity človeka. Je to jedno z neodmyslitelných východísk filozofie. Každodenná skúsenosť je skúsenosť
 • Deň náš každodenný je celovečerný filmový debut dokumentaristu Otakara Krivánka z roku 1969. Napriek tomu, že Krivánek 1931 - 1997 vyštudoval odbor
 • 2011 Mapa Írska znázorňujúca podiel populácie 3 ktorá deklarovala každodenné používanie írčiny mimo vzdelávacích inštitúcii podla írskeho sčítania
 • obrazy každodenného života v literatúre, divadle, filme, televízii a podobne v literatúre: menšie slovesné dielo zachycujúce scény z každodenného života