Топ-100
Back

ⓘ Teoretická antropológia je základ jednotlivých antropologických disciplín a smerov. Vymedzuje vzťah medzi základnými antropologickými pojmami a kategóriami, štu ..
                                     

ⓘ Teoretická antropológia

Teoretická antropológia je základ jednotlivých antropologických disciplín a smerov. Vymedzuje vzťah medzi základnými antropologickými pojmami a kategóriami, študuje teórie a hypotézy a uskutočňuje všeobecnú analýzu metód a techník výskumu. Usiluje sa o integráciu súčasného antropologického poznania a o vytvorenie jednotnej teoretickej sústavy pre štúdium človeka a kultúry.

Osobitnú pozornosť venuje vymedzeniu vzťahov medzi jednotlivými úrovňami antropologických výskumov. O jej poznatky sa preto opierajú všetky antropologické výskumy, ktoré ju svojím vlastným vývojom spätne obplyvňujú a rozširujú.

Teoretická antropológia sa pestuje najmä ako akademická disciplína, opiera sa o vedecký výskum, akademickú výučbu a produkciu antropologických publikácií a filmov.

                                     
  • označenie nebiologickej antropológie uprednostňuje označenie kultúrna antropológia a v Spojenom královstve sociálna antropológia detaily pozri vyššie
  • Filozofická antropológia je filozofický smer alebo filozofická teoretická disciplína, ktorej snahou je zjednotiť nekoherentné spôsoby chápania správania
  • Kognitívna antropológia je vedecký odbor v rámci kultúrnej antropológie v ktorom sa vedci snažia vysvetliť vzorce zdielania vedomostí, kultúrnych inovácií
  • fyzickej a psychickej antropológie 8. v ZSSR a čiastočne aj niektorých socialistických štátoch neskôr: sociálna antropológia 9. vo Francúzsku, Španielsku
  • ducha zvaná antropológia v podobe vedomia, ktoré skúma fenomenológia, a napokon v podobe dialektickej syntézy duše a vedomia ako teoretického ducha, praktického
  • paleozoológiou Parazitológia  Protozoológia  Sociobiológia  teoretická taxonómia  Teoretická biológia  Virológia  Zoológia Bližšie informácie v hlavnom
  • jednoty. Teoretické východiská pochádzajú z diela E. Durkheima. Smer sa presadil v 20. - 40. rokoch 20. storočia v Európe v oblasti antropológie Bronisław
  • Entomológia Etológia aj pre polnohospodárske a lesnícke vedy Fyzická antropológia aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, polnohospodárske a lesnícke
  • ich záujmu. Spomenieme niektoré vedy: ekonómia, psychológia, kultúrna antropológia a politológia. Na Slovensku zatial pôsobia štyri katedry sociológie
  • filozofická teológia podstaty a prirodzenosti človeka filozofická antropológia pravidlá platného usudzovania logika mysel filozofia mysle jazyk