Топ-100
Back

ⓘ Symbolická antropológia je smer kultúrnej antropológie a odbor novej etnografie, ktorý sa šíri v USA od začiatku 60. rokov 20. storočia a ktorého charakteristic ..
                                     

ⓘ Symbolická antropológia

Symbolická antropológia je smer kultúrnej antropológie a odbor novej etnografie, ktorý sa šíri v USA od začiatku 60. rokov 20. storočia a ktorého charakteristickou črtou je výskum kultúry ako systému zdielaných symbolov a významov. Najvýznamnejším predstavitelom symbolickej antropológie a jedným z jej zakladatelov je Clifford Geertz.

                                     
  • ovplyvnilo konštituovanie symbolickej antropológie Bol priekopník terénneho výskumu. Budil I. Mýtus, jazyk a kultúrní antropologie Praha: Triton, 2003.
  • pokročilé štúdiá v Princetone, hlavný predstavitel a spoluzakladatel symbolickej antropológie Geertz skúmal náboženstvo na Jáve a zaoberal sa komparatívnou
  • široké spektrum metód a techník rozpracovaných kognitivnou antropológiou symbolickou antropológiou etnosémantikou, etnovedou a etnografiou reči. Filozofické
  • antropologička. Žiačka Edwarda Evansa - Pricharda. Zaraďujeme ju k symbolickej antropológii spolu s Victorom Turnerom a Cliffordom Geertzom. Zaujímala sa o
  • kultúry zvnútra sa stala základnou požiadavkou modernej antropológie Aj vďaka nemu má antropológia poznatky z iných kultúr, ktorých poznaním sa veda zbavovala
  • fyzickej a psychickej antropológie 8. v ZSSR a čiastočne aj niektorých socialistických štátoch neskôr: sociálna antropológia 9. vo Francúzsku, Španielsku
  • produkt danej kultúry - napr. minca symbolická kultúra rovnaká minca vložená do hrobu už nie je peniaz, ale je symbolickým platidlom pre Chárona, prevozníka
  • inšpirácie pre skutočne slobodnú spoločnosť. Vo svojich úvahách sa inšpiruje antropológiou archeológiou, paleolingvistikou, atď. Niektoré z jeho kritických úvah
  • oblasti antropológie Bronisław Malinowski, A.R. Radcliffe - Brown neskôr sa rozšíril aj do USA v oblasti sociológie Talcott Parsons Symbolicky funkcionalizmus
  • zástupca filozofického pragmatizmu, dnes radený ku klúčovým postavám symbolického interakcionizmu. Od roku 1894 pôsobil ako profesor v Chicagu, predtým