Топ-100
Back

ⓘ Aplikovaná kultúrna antropológia je praktické využívanie antropologických poznatkov kultúrnej antropológie v rôznych sférach spoločenského života. Aplikovaná ku ..
                                     

ⓘ Aplikovaná kultúrna antropológia

Aplikovaná kultúrna antropológia je praktické využívanie antropologických poznatkov kultúrnej antropológie v rôznych sférach spoločenského života. Aplikovaná kultúrna antropológia sa pôvodne zameriavala na riešenie problematiky koloniálnych správ, v povojnovom období v nej dominujú otázky krajín tzv. tretieho sveta. V súčasnosti sa prelína s antropológiou politiky, ekonómie a práva.

                                     
  • Biologická antropológia iné názvy: fyzická antropológia v širšom zmysle antropológia v užšom zmysle antropobiológia, zriedkavo: bioantropológia
  • metódy mikrohistorického výskumu. Historická antropológia vzišla najmä z kultúrnej a sociálnej antropológie ktoré sú dnes v západnej Európe vnímané ako
  • z prvých tvrdil, že získané poznatky treba využívať v praxi - aplikovaná antropológia Jeho poznatky sa, žial, využívali v prospech kolonializmu. Zaviedol
  • vedecké pracovisko zaoberá základným a aplikovaným výskumom v odboroch etnológia, kultúrna a sociálna antropológia a religionistika. Hlavným poslaním ústavu
  • takej Etika - štúdia správneho, dobrého a cenného Podla pola výskumu: aplikovaná etika hlavné témy: autonómia vôle, spravodlivosť, dobrá vôla, užitočnosť
  • Sociológia Teória a metodológia sociológie Odvetvové sociológie Sociálna antropológia aj pre historické vedy Sociálna práca Kulturológia Etnológia Bezpečnosť
  • teórii výberu. Pôvodne biologická teória je aplikovaná aj v ďalších odboroch, napríklad v kultúrnej antropológii Jedno z pojatí teórie kultúrneho výberu