Топ-100
Back

ⓘ Etnická antropológia je časť antropológie v tradičnom európskom členení antropológie na antropológiu etnickú, antropológiu prehistorickú a antropológiu fyzickú. ..
                                     

ⓘ Etnická antropológia

Etnická antropológia je časť antropológie v tradičnom európskom členení antropológie na antropológiu etnickú, antropológiu prehistorickú a antropológiu fyzickú.

Etnická antropológia skúma pôvod a vývoj ludských rás a následných etnických odlišností, podáva klasifikáciu antropologických typov vrátane vývinu ich rozšírenia.

Vzhladom na svoj záujem o ludské rasy analyzuje aj rôzne rasové teórie a problémy rasizmu.

                                     
  • osoby. biologická antropológia fyzická antropológia v najužšom zmysle paleoantropológia historická antropológia etnická antropológia Podobne s vynechaním
  • označenie nebiologickej antropológie uprednostňuje označenie kultúrna antropológia a v Spojenom královstve sociálna antropológia detaily pozri vyššie
  • druhov chronologicky po sebe nasledujúcich, v etnickej antropológii sa ludstvo rozlišuje podla rás a etnických skupín na jednotlivé kmene, národnosti a národy
  • Historická antropológia je subdisciplínou dvoch vied o človeku histórie a antropológie Historici historickej antropológie sa zaoberajú analýzou a interpretáciou
  • fyzickej a psychickej antropológie 8. v ZSSR a čiastočne aj niektorých socialistických štátoch neskôr: sociálna antropológia 9. vo Francúzsku, Španielsku
  • komunikačná - v rovine interpersonálnej a interkultúrnej. ekonomická politická Antropológia Kultúra je druhá príroda, čiže súhrn všetkého, čo vytvorili ruky a mozog
  • základným a aplikovaným výskumom v odboroch etnológia, kultúrna a sociálna antropológia a religionistika. Hlavným poslaním ústavu je skúmať človeka a jeho sociálne
  • Frankfurtská škola, Futurológia a Kultúrna antropológia Súčasne s kulturológiu sa etablovala taktiež antropológia Významný prínos nachádzame v dielach sociálnych
  • stovkám rôznych etnických a jazykových skupín a rodín, ktoré sa vyznačujú charakteristickou svojbytnosťou. Ide o čisto zemepisné, nie o etnické alebo jazykové