Топ-100
Back

ⓘ Medzinárodné právo verejné je právne odvetvie upravujúce vzťahy medzi subjektami majúcimi medzinárodnoprávnu subjektivitu a je tvorené pomocou medzinárodných pr ..
                                               

Medzinárodné právo

Medzinárodné právo môže byť: Medzinárodné právo verejné, často skracované na medzinárodné právo Medzinárodné právo súkromné, niekedy označované ako kolízne právo

                                     

ⓘ Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné je právne odvetvie upravujúce vzťahy medzi subjektami majúcimi medzinárodnoprávnu subjektivitu a je tvorené pomocou medzinárodných právnych zmlúv. Základné subjekty medzinárodného práva sú zvrchované štáty. Opakom je vnútroštátne právo. Súčasťou medzinárodného práva verejného nie je medzinárodné právo súkromné, ktoré tvorí súčasť vnútroštátneho práva a rieši kolíziu vnútroštátnych právnych poriadkov pri úprave vzťahov fyzických a právnických osôb.

                                     

1. Pramene

Medzinárodné právo má tri základné pramene - medzinárodné zmluvy, medzinárodné obyčaje a všeobecné právne zásady čl. 38 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora. Pomocné pramene sú medzinárodnoprávna doktrína a zásady medzinárodného práva.

 • všeobecné právne princípy
 • medzinárodná obyčaj
 • zásady medzinárodného práva
 • medzinárodná zmluva
 • doktrína medzinárodného práva
                                     

2. Dejiny

Prvé kroky uskutočnili španielski teológovia Vitoria, Suaréz, Velanquez, v ich práci ďalej pokračoval Hugo Grotius, ktorý navrhol zriadenie organizácie podobnej dnešnej OSN.

                                     

3. Zdroje

 • JANKUV, J. 2006. "Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ludských práv". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2006, 1. vydanie, 358s. ISBN 80-8078-096-X.
 • JANKUV, J. 2009. "Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009, 1. vydanie, 316s. ISBN 978-80-7380-210-3.
                                     
 • Medzinárodné právo môže byť: Medzinárodné právo verejné často skracované na medzinárodné právo Medzinárodné právo súkromné, niekedy označované ako kolízne
 • hranice štátu a vykazujú vzťah k zahraničiu. Do medzinárodného práva súkromného zaraďujeme aj medzinárodné právo procesné, ktoré upravuje postup súdov a iných
 • Správne právo Konfesné právo Právo životného prostredia Trestné právo Ústavné právo či štátne právo Európske právo Medzinárodné právo verejné iné Kánonické
 • ochranu verejných vecí, ako sú verejné inštitúcie, verejný poriadok. Opak súkromného práva V USA a podobne má pojem verejné právo public law do istej miery
 • a rodinné právo v niektorých štátoch, aspoň sčasti, aj pracovné právo medzinárodné súkromné právo Opakom je verejné právo Delenie práva na súkromné
 • Európske právo je jedným z mnohých odvetví práva Pojem Európske právo môže byť chápaný rôzne podla uhlu pohladu: Z pohladu medzinárodného práva verejného je
 • upravujú medzinárodné obchodné vzťahy. Medzinárodné obchodné právo zahrnuje normy medzinárodného práva verejného a súkromného. FILIT zdroj, z ktorého
 • Správne právo administratívne právo alebo právo verejnej správy je osobitné odvetvie mimoiných aj slovenského verejného práva ktoré zahŕňa verejnoprávne
 • je pojem písané právo Nepísané právo neposkytuje dostatočnú mieru právnej istoty a kontinentálne právo sa od neho na rozdiel od práva angloamerického
 • medzinárodným právom Medzinárodné zmluvy spolu s medzinárodnými obyčajmi sú hlavnými prameňmi medzinárodného práva Doterajšie medzinárodné obyčaje, týkajúce
                                               

ICRW

ICRW môže byť medzinárodná skratka pre: Medzinárodný dohor o regulácii lovu velrýb angl. International Convention for the Regulation of Whaling Medzinárodné centrum pre výskum žien angl. International Center for Research on Women