Топ-100
Back

ⓘ Ľudská komunikácia je sprostredkovanie myšlienok, predstáv, informácii, zámerov druhým osobám. Slovo komunikácia je latiského pôvodu - communicare, čo znamená i ..
                                     

ⓘ Ľudská komunikácia

Ľudská komunikácia je sprostredkovanie myšlienok, predstáv, informácii, zámerov druhým osobám.

Slovo komunikácia je latiského pôvodu - communicare, čo znamená informovať, oznamovať.

Ciel komunikácie je:

 • informovať
 • diskutovať
 • počúvať

Rozoznávajú sa dva druhy komunikácie:

 • verbálna komunikácia - prenos informácií, ktorý je realizovaný prostredníctvom reči, slov
 • neverbálna komunikácia - ostatné spôsoby komunikácie
                                     
 • inými pravidlami ako komunikácia písomná alebo komunikácia činom. Niekedy sa neuvedomené špecifiká interpersonálnej komunikácie viažu predovšetkým na
 • Hybridná komunikácia je druh komunikácie pri ktorej sa využíva viacero komunikačných kanálov a ludských zmyslových orgánov. Využívajú sa pri nej rôzne
 • technické hladisko alebo z ludského hladiska psychologické, napr. pochopenie správy Venuje sa všetky typom komunikácie podla účastníkov človek - človek
 • na aroganciu v rečovej a medziludskej komunikácii ma velký vplyv aj prostredie. Jedna zo štúdií tvrdí, že ludská arogancia je väčšia v hlučnom prostredí
 • Všetka komunikácia je buď symetrická, alebo doplnková - symetrická komunikácia je komunikácia založená na vyrovnanom výkone a doplnková komunikácia je založená
 • Ľudský hlas La Voix Humaine FP 171 je opera francúzskeho skladatela Francisa Poulenca. Jednoaktová opera je vyústením dlhodobej spolupráce skladatela
 • vývoja ludskej existencie. Opakom je umelý jazyk. Podla Čermáka 2007, s. 14 je prirodzený jazyk predovšetkým možnosť opakovatelnej komunikácie medzi
 • hlasov. Bol členom výboru NR SR pre ludské práva a národnostné menšiny. V januári 2019 unikla na verejnosť komunikácia Martina Glváča s Alenou Zsuzsovou
 • je v tom ktorom ludskom svte indivíduu vopred dané, do čoho vrastá, jeho prirodzený, životný svet. Ladislav Hanus: Kultúra je ludská práca a výsledok
 • súťaži Talent 2000. Vyštudovala Fakultu Masmediálnej komunikácie odbor Marketingová komunikácia Po súťaži Talent 2000 sa objavila v projektoch Dobrý
 • človek môže v danej situácii konať z pozície niektorého stavu ega. Ľudská komunikácia sa dá rozdeliť na základné prvky nazývané transakcie, pri ktorých
 • čo najväčšiu participáciu a rozsiahlu autonómiu. Obojstranná komunikácia aj komunikácia medzi manažérmi sa podporuje a často sa používa na spoločnú