Топ-100
Back

ⓘ Medziludské vzťahy môže byť: škola medziludských vzťahov human relations komunikatívna interakcia medzi jedincami či skupinami jedincov, prebiehajúca prostrední ..
                                     

ⓘ Medziludské vzťahy

Medziludské vzťahy môže byť:

 • škola medziludských vzťahov human relations
 • komunikatívna interakcia medzi jedincami či skupinami jedincov, prebiehajúca prostredníctvom reči, gest a výrazov, synonymum interpersonálne vzťahy, pozri medziludské vzťahy sociológia
                                     
 • Medziludský vzťah je v psychológii vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami. Rozlišuje sa: primárny medziludský vzťah a sekundárny medziludský vzťah
 • Sekundárny medziludský vzťah je krátkodobejší, povrchnejší medziludský vzťah bez väčších záväzkov, málo častý. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal
 • Primárny medziludský vzťah je dlhodobejší vzťah spojený s emocionálnou väzbou a určitou zodpovednosťou. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok
 • Škola medzi ludských vzťahov alebo human relations alebo hnutie medzi ludských vzťahov alebo teória medzi ludských vzťahov je teória riadenia alebo
 • čitatelov i odbornej kritiky. Za knihu získal Cenu Ivana Kraska. Na medziludské vzťahy vo vypätých situáciách sa zameriava aj vo svojich nasledujúcich knihách
 • Indolentný človek sa prejavuje v medziludskej komunikácii i v medziludských vzťahoch viac alebo menej často ako nevšímavý, nedbalý a takmer k všetkému
 • zamerané na služby súvisiace s riešením problémov vo výchove, vzdelávaní, medziludských vzťahoch FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • Spojené královstvo bol austrálsky sociológ, ktorý sa zaoberal medziludskými vzťahmi a sociológiou priemyslu. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal
 • alebo staršie druh družka je človek, s ktorým niekoho spája medziludský medziosobnostný vzťah náklonnosti, vzájomného porozumenia, dôvery a podobne. Priatelstvo