Топ-100
Back

ⓘ Medziludský vzťah je v psychológii vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami. Rozlišuje sa: primárny medziludský vzťah a sekundárny medziludský vzťah. ..
                                     

ⓘ Medziludský vzťah

Medziludský vzťah je v psychológii vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami. Rozlišuje sa: primárny medziludský vzťah a sekundárny medziludský vzťah.

                                     
  • Sekundárny medziludský vzťah je krátkodobejší, povrchnejší medziludský vzťah bez väčších záväzkov, málo častý. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal
  • Primárny medziludský vzťah je dlhodobejší vzťah spojený s emocionálnou väzbou a určitou zodpovednosťou. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok
  • a výrazov, synonymum interpersonálne vzťahy pozri medziludské vzťahy sociológia škola medziludských vzťahov human relations Toto je rozlišovacia
  • Škola medzi ludských vzťahov alebo human relations alebo hnutie medzi ludských vzťahov alebo teória medzi ludských vzťahov je teória riadenia alebo
  • alebo staršie druh družka je človek, s ktorým niekoho spája medziludský medziosobnostný vzťah náklonnosti, vzájomného porozumenia, dôvery a podobne. Priatelstvo
  • Indolentný človek sa prejavuje v medziludskej komunikácii i v medziludských vzťahoch viac alebo menej často ako nevšímavý, nedbalý a takmer k všetkému
  • hluk, osvetlenie, design podmienkami pracovného procesu, vrátane medziludských vzťahov výberu pracovníkov, tvorby tímov a i. FILIT zdroj, z ktorého
  • zamerané na služby súvisiace s riešením problémov vo výchove, vzdelávaní, medziludských vzťahoch FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • Spojené královstvo bol austrálsky sociológ, ktorý sa zaoberal medziludskými vzťahmi a sociológiou priemyslu. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal
  • závodov. Súčasťou dejovej línie je pohlad na vzniknuté zmeny v medziludských vzťahoch a na konflikty medzi pracovníkmi, ako aj manželské krízy presadzovatelov