Топ-100
Back

ⓘ Teória sociálneho konania je teória Maxa Webera, podla ktorej je sociálne konanie ludské správanie, pri ktorom konajúci jednotlivec vkladá doň subjektívny zmyse ..
                                     

ⓘ Teória sociálneho konania

Teória sociálneho konania je teória Maxa Webera, podla ktorej je sociálne konanie ludské správanie, pri ktorom konajúci jednotlivec vkladá doň subjektívny zmysel a orientuje sa pritom na správanie iných jednotlivcov. Preto napr. inštinktívna reakcia nie je sociálnym konaním.

                                     
 • generátorom ideí. Vytvárajú sa relatívne samostatné roviny sociálneho myslenia. Vývin sociálneho myslenia v rovine vedy už sc. ako v spoločenskej vede v
 • značne kontroluje časť priestoru pre sociálne konanie ludí štát má rozsiahly a jednotný systém sociálneho zabezpečenia a značný rozsah služieb poskytovaných
 • stimul tvorivej aktivity umožňuje kompenzovať fyzické nedostatky, stratu sociálneho postavenia a pod. Úlohou individuálnej psychológie je zistiť a korigovať
 • vedecké záujmu o každodennosť súvisí s novým prístupom a novým vnímaním sociálneho života človeka. Prvé zmienky kategórie každodennosti sa dajú vystopovať
 • porozumenie sociálneho života. Podla neho je život ako divadelná scéna, javisko, kde ludia vstupujú do interakcií. Na vysvetlenie svojej teórie používa divadelné
 • v rámci mikrosociológie. Uviedol do sociologickej analýzy každodenného konania tzv. dramaturgickú perspektívu, inak známe ako divadelná analýza, ktorá
 • názorov, príkazov a zákazov, ktoré sú produktom istého kultúrneho vývoja, sociálneho usporiadania, duchovnej tradície a náboženstva danej skupiny ludí, a ktorý
 • technika je v pozícii aplikovanej prírodovedy aplikácia teórií a metód vedy na praktické konanie E. Mach, B. Russell, M. Bunge systémovo - teoretickej
 • pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Katedra obchodného a hospodárskeho práva Katedra dejín štátu a práva Katedra teórie štátu a práva Katedra
 • slova predstavujú v danej spoločnosti zaužívané spôsoby konania a dosahovania výsledkov tohto konania v rátaní nezamýšlaných dôsledkov Preto sú inštitúcie
 • sa radí aj medzi podporovatelov islamizmu. Je zástancom škandinávskeho sociálneho modelu, predovšetkým vysokého progresívneho zdaňovania a robotníckych
 • správa podla vlastného uváženia, rozumu. Berie do úvahy dôsledky svojho konania zvažuje rôzne uhly pohladu. Súhlas Tento typ konformizmu je typom vonkajšieho