Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7
                                               

Etnocentrizmus

Etnocentrizmus je pôvodne skupinový egoistický názor o vyspelosti a kultúrnosti určitého národa alebo etnickej skupiny nad inými alebo dokonca nad všetkými ostatnými; rozšírený najmä v staroveku: na jednej strane kultúrni a vládnúci Rimania, na d ...

                                               

Europocentrizmus

Europocentrizmus je koncepcia, podla ktorej skutočné hodnoty vo vede, umení, filozofii atď. sa rozvíjajú iba v Európe; špecifická forma etnocentrizmu. Podla europocentrizmu je Európa a jej kultúra stredom a mierou civilizačného vývinu ludstva. Eu ...

                                               

Funkcionalizmus (sociológia)

Funkcionalizmus je v sociálnych vedách, najmä sociológii, etnológii a sociálnej antropológii, smer zdôrazňujúci vzájomnú závislosť inštitúcií a javov spoločnosti a ich vzájomné pôsobenie pri zachovávaní sociálnej a kultúrnej jednoty. Teoretické v ...

                                               

Hoplológia

Hoplológia je vedecká disciplína, ktorá skúma vývoj a zdokonalovanie ludskej bojovej činnosti. Skúma hlavne oblasti ludskej kultúry, ktoré súvisia so zbraňami, bojovým výstrojom a bojovými systémami a ich prepojenosť s ekonomickými, politickými, ...

                                               

Lambda (antropometrický bod)

Lambda je miesto, kde sa na lebke stretávajú šípový a lambdovitý šev. Toto miesto slúži ako antropometrický bod. Vzniká približne 3 mesiace po narodení: predtým sa tu nachádza neskostnatené väzivo známe ako zadný lupienok alebo zadná fontanela.

                                               

Levirát

Levirát alebo levirátny zákon bol staroorientálny zvyk, ktorý sa praktizoval aj v iných častiach sveta, podla ktorého sa vdova vydala za brata zosnulého manžela. Ten mal povinnosť postarať sa o ňu a o bratove deti ako keby boli jeho vlastné.

                                               

Ľudstvo (antropológia)

Ľudstvo v antropologickom sú všetci ludia na Zemi, a to tak žijúci, ako aj zomretí a vyhynutí príslušníci ludského rodu. V paleoantropológii sa rozlišujú podla jednotlivých druhov chronologicky po sebe nasledujúcich, v etnickej antropológii sa lu ...

                                               

Manželstvo

Manželstvo je právna a spoločenská inštitúcia, ktorá tvorí legislatívny základ pre rodinu. Na Slovensku definuje manželstvo zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne: "Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Sp ...

                                               

Matriarchát

Matriarchát je forma spoločenskej organizácie s dominantným postavením ženy. Jeho opakom je patriarchát. Pôvod a postavenie sa v matriarcháte odvodzuje z materinskej príbuzenskej línie. O kulte ženy-matky ku koncu staršej doby kamenej svedčia soš ...

                                               

Nekrofágia (biológia)

Nekrofágia zdochlinožrútstvo, zdochlinožravstvo ; príslušný živočích alebo človek sa volá nekrofág, zdochlinár, skôr neodoborne: mrchožrút, mrcinožrút, nesprávne zdochlinožrút, zdochlinožravec) je vyživovanie sa mŕtvymi telami živočíchov, a to bu ...

                                               

Ötzi

Ötzi je moderné meno vynikajúco zachovanej prirodzenej múmie človeka z doby približne 3300 pred Kr., ktorého našli v roku 1991 v ladovci Schnalsal v Ötztalerských Alpách blízko hranice Rakúska a Talianska. Pomenovaný je podla údolia, kde ho našli ...

                                               

Patriarchát (muži)

Patriarchát je stupeň vo vývoji spoločnosti, v ktorom vedúcu úlohu hrá muž. Opakom je matriarchát. Patriarchát v Európe nasledoval po zavedení oradla ťahaného dobytkom, ktoré spôsobilo novú fázu prirodzenej delby práce. V prácach sa viac uplatňov ...

                                               

Piercing

Piercing je pojem označujúci prepichnutie časti ludského tela. Okrem estetických dôvodov – s cielom nosiť rôzne najčastejšie kovové šperky vo vzniknutom otvore – sa praktikuje tiež z náboženských, kultúrnych, alebo sexuálnych dôvodov. Tak isto ak ...

                                               

Posvätná slabika

Posvätná slabika je slabika, u ktorej sa verí v jej schopnosť pôsobiť na veci a ludí vo svete iba prostredníctvom jej vyslovenia alebo iného spôsobu jej aktivizácie. Preto sú súčasťou mantier, magických invokácií, magických nápisov, ochranných ta ...

                                               

Pterion

Pterion je párové miesto na bočnej strane lebky, kde sa vzájomne spájajú čelová a temenná kosť, velké krídlo klinovej kosti a šupina spánkovej kosti. Spojenie má tvar písmena H a slúži ako antropometrický bod. Vzniká až približne 3 roky po narode ...

                                               

Rómska hudba

Rómske etnikum predstavuje osobité kultúrne spoločenstvo, ktoré sa svojimi špecifickými prejavmi existencie odlišuje od iných, v našom prípade od väčšinovej spoločnosti Slovenska. V tomto smere vystupuje do popredia etnická funkcia kultúry ako sú ...

                                               

Sakralizácia (sociálne vedy)

Sakralizácia je spodstatnené sloveso odvodené od latinského slova "sacer", tj. "svätý", "posvätný" a následne od anglického slovesa "to sacralize", naplniť posvätnosťou, tj. urobiť "svätým". Ide o antropologický pojem užívaný tiež v religionistik ...

                                               

Sapirova-Whorfova hypotéza

Sapirova-whorfova hypotéza je hypotéza, že jazyk určuje spôsob, akým ludia vnímajú okolitý svet a štrukturujú skúsenosť. S touto zrejme najslávnejšou teóriou so základmi v jazykovom relativizme prišiel americký štrukturalistický lingvista Edward ...

                                               

Somatológia

Somatológia alebo teloveda je náuka o ludskom tele, o jeho zložení a funkciách. V užšom zmysle zahrňuje štúdium vonkajších foriem tela, velkosti, rastu, hmotnosti, telesných rozmerov a proporcií orgánov skladby, pigmentačné zložky, tvar hlavy a t ...

                                               

Sororát

Sororát je obyčaj, podla ktorého si muž vezme po smrti svojej ženy jej mladšiu sestru. Tento termín zaviedol britský antropológ James George Frazer. Dosial pretrváva v niektorých častiach Brazílie.

                                               

Speculum (SASA)

Speculum - študentský antropologický časopis je odborné periodikum Slovenskej asociácie sociálnych antropológov a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prvé číslo vytvorili študenti Ka ...

                                               

Teória vodnej opice

Teória vodnej opice alebo vodná teória je hypotéza, podla ktorej prešli prapredkovia človeka etapou života vo vode a v tejto etape sa objavili mnohé z našich novodobých rysov. Jej protikladom je klasická "savanová teória", podla ktorej sa prví ho ...

                                               

Tetovanie

Tetovanie je určitý druh kresby, pri ktorej sú pomocou tetovacej ihly čiastočky atramentu alebo iného farbiva nanášané pod kožu človeka. V odbornej terminológii ide o tzv. mikro-pigmentovú implantáciu. Tetovanie je teda jednou z foriem skrášlovan ...

                                               

Totem

Totem je pôvodom indiánske algonkinské slovo, ktoré znamená príbuzenstvo, dávneho predka, ochranného ducha a tiež jeho viditelné symbolické zobrazenie - totemový kôl. V dnešnej dobe sa vyskytuje u indiánov v Severnej Amerike a u domorodých kmeňov ...

                                               

Tradícia (zvyky)

Tradícia je antropologický, religionistický a sociologický pojem. Opisuje skutočnosť, že spoločenské inštitúcie, spôsoby myslenia a formy ludskej skúsenosti sú tradované, respektíve odovzdávané z generácie na generáciu. Tieto inštitúcie sú kultúr ...

                                               

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied je jeden z ústavov tretieho oddelenia Slovenskej akadémie vied. Jeho vznik bol schválený 20. decembra 1945 a svoju činnosť začal začiatkom roku 1946 pod názvom Národopisný ústav Sl ...

                                               

Život človeka

Život človeka alebo ludský život je podla antropológie najvyššia biologická forma pohybu hmoty. V informatike je život človeka existencia komunikácie medzi psychikou človeka a organizmom a jeho psychikou a okolím.

                                               

Životný priestor

Životný priestor je miesto, kde sídli jedinec, skupina alebo celá populácia; obydlie, sídlisko a jeho okolie, v ktorom sa nachádza obživa, a kde sa odohráva vývoj a rozmnožovanie.

                                               

AL 666-1

AL 666-1 alebo A.L. 666-1 je nález hornej čeluste so zubami dospelého jedinca z lokality Makaamitalu v Hadare v Etiópii, uskutočnený z 2. novembra 1994 a opísaný v roku 1997. Obyčajne sa pripisuje rodu človek. Pôvodne bol datovaný na 2.33 mil. ro ...

                                               

Anatomicky moderný človek

Anatomicky moderný človek alebo anatomicky moderný Homo sapiens /anatomically modern Homo sapiens), skr. AMČ môže označovať: V širšom zmysle zahŕňa aj značnú časť dejín/?celého človeka súčasného Fosílie, ktoré sa príliš nelíšia od variácií súčasn ...

                                               

Anteneandertálec

Anteneandertálec alebo predneandertálec je označenie pre najstaršie formy neandertálcov resp. najstarších predchodcov neandertálcov. Zaužívané bolo najmä vo Francúzsku aliens). Konkrétne môže zahŕňať: všetky európske nálezy z obdobia MIS 13 – MIS ...

                                               

Archaický moderný človek

Archaický moderný človek je anatomicky moderný Homo sapiens, ktorý vykazuje isté archaické črty. Zdroj dodáva, že takto definovaný pojem môže zahŕňať časť súčasných ludí. Odhliadnuc od definície v tomto zdroji je pojem pomerne zriedkavý a v bežno ...

                                               

Archantropín

Archantropín alebo archantrop môže byť: podla Weidenreich 1946: rody Sinanthropus a Pithecanthropus; podla Weidenreich 1951: Sinanthropus a Pithecanthropus a Homo soloensis všetky nálezy ludí od 1.8 mil. BP do 400 000 BP/130 000 BP do značnej mie ...

                                               

Cro-Magnon 1

Cro-Magnon 1 alebo starec z Cro-Magnonu, zastarano Homo spelaeus, Homo europaeus var. fossilis, Homo larterti a pozri aj latinské názvy v článku kromaňonec) je významný nález ludskej kostry z jaskyne Cro-Magnon pri obci Les Eyzies-de-Tayac-Sireui ...

                                               

Človek cepranský

Človek cepranský alebo človek čepránsky je možný druh človeka. Je tvorený len nálezom lebky so značkou Ceprano 1.

                                               

Človek floreský

Človek floreský Homo erectus floresiensis), neformálne prezývaný "hobbit/hobit" je podla niektorých teórií samostatným druhom rodu Homo, odlišujúcim sa hlavne svojou malou postavou a mozgom, ktorý prežíval do relatívne nedávnej doby. Pomenovaný b ...

                                               

Človek gruzínsky

Človek gruzínsky Homo ergaster georgicus) je navrhovaný druh človeka, ktorý zahŕňa nálezy z gruzínskej lokality Dmanisi.

                                               

Človek mauretánsky

Človek mauretánsky namiesto. mauritanicus píše.mauretanicus) môže byť: severoafrické nálezy Homa erecta, konkrétne Tiganníf, Rabat, Sídí Abdurrahmán, Thomas Quarries, Salá Salé, Temara =arab. asi Tamara mladšie africké nálezy spred obdobia človek ...

                                               

Človek modžokertský

Človek modžokertský alebo človek vzpriamený modžokertský je poddruh človeka vzpriameného. Patria doň niektoré nálezy z Jávy. Niekedy sa všetky nálezy z tohto druhu zaraďujú do poddruhu človek trinilský Homo erectus erectus.

                                               

Človek ngandonský

Človek ngandonský: určité africké, európske a ázijské nálezy z obdobia 400 – 100 000 BP najmä nálezy Arago 21, Ta-li Dali, Laetoli L. H. 18, Ma-pa Maba, Ndutu, Ngandong 7, Omo 2, Steinheim,?Swanscombe, Kanam 1) pre Pithecanthropus soloensis v 70. ...

                                               

Človek pekinský

Človek pekinský alebo človek vzpriamený pekinský, čínsky človek, staršie človek pekingský ; lat. Homo erectus pekinensis, Homo pekinensis, ďalšie synonymá pozri nižšie) je poddruh človeka vzpriameného.

                                               

Človek predchodca

Človek predchodca Homo sapiens antecessor, Homo erectus antecessor) je možný druh človeka starý asi 700 000 až 800 000 BP.

                                               

Človek predveký

Človek predveký/predveký človek alebo človek praveký/praveký človek je staršia fáza človeka dnešného typu, presnejšie to môžu byť: nálezy Homo sapiens nášho typu od 200/160/130 000 BP do 40/35 000 BP európsky mladopaleolitický Homo sapiens, teda ...

                                               

Človek prvobytný

Človek prvobytný môže byť: zastaraný názov pre neandertálca vrátane predneandertálcov, presnejšie druh človeka medzi pitekantropom a človekom dnešného typu pôvodne: len nález človeka z lokality Šipka podla Encyklopédie medicíny je to jeden z pred ...

                                               

Človek rodézsky

Človek rodézsky alebo rodézsky človek môže byť: niektoré africké a európske nálezy z obdobia 400 – 100 000 BP, napr. Bodo, Elandsfontien, Kabwe, Petralona,?Singa ?nález Kabwe 1 a nález z lokality Bodo pôvodne lat. pôvodne Cyphanthropus rhodesiens ...

                                               

Človek steinheimský

Človek steinheimský alebo steinheimský človek alebo staršie aj steinheimský neandertálec môže byť: rasa.označovaná aj ako predmoustérska čiže generalizovaná včasno neandertálska forma z predposlednej ladovej doby stredo- a severoeurópske nálezy m ...

                                               

Človek súčasný

Človek súčasný je Homo sapiens časovo nasledujúci po človeku predvekom až dodnes. Vymedzenie sa mení v súlade s definíciou človeka predvekého.

                                               

Človek swartkranský

Človek swartkranský alebo neformálne telantrop je starší taxón človeka, ktorý pôvodne zahŕňal nález SK 15 a neskôr aj nálezy SK 45 a SK 847 v širšom zmysle. Značka SK znamená lokalitu Swartkrans v Afrike, odkial nálezy pochádzajú. Pri SK 45 zarad ...

                                               

Človek trinilský

Latinské synonymá sú: Homo erectus erectus, Hylobates giganteus, Hylobates gigas, Homo javanensis primigenius, Homo pithecanthropus, Proanthropus, Protanthropus erectus, Pithecanthropus duboisii, Homo trinilis, Homo trinilensis, Praehomo asiaticu ...

                                               

Človek turkanský

Druh vytvoril v roku 1978 v ruskom texte V. P. Alexejev pod názvom Pithecanthropus rudolfensis Text bol v roku 1986 preložený do angličtiny a tento sa rok sa často mylne uvádza ako rok opisu druhu. Autor síce výslovne neuviedol holotyp, ale z tex ...