Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 63
                                               

Sily pre špeciálne operácie

Sily pre špeciálne operácie sú strategické formácie a jednotky ozbrojených síl, ktorých úlohou je vykonávať špeciálne operácie na území cudzích štátov.

                                               

Skupina armád Visla

Skupina armád Visla bola armádna skupina nemeckej armády, pôsobiaca na sklonku druhej svetovej vojny na strednej časti východného frontu. Bola vytvorená 24. januára 1945 zo zvyškov Skupiny armád A, Skupiny armád Stred a ďalších menších bojových z ...

                                               

Skupina Schill

Úderná skupina SS "Schill" bola vojenská jednotka, súčasť nacistických vojsk, ktoré zasiahli proti SNP. Jej velitelom bol generálporučík Karl Friedrich von Pückler-Burghaus, neskôr Otto Klotz. Jednotka bola pomenovaná na počesť pruského dôstojník ...

                                               

SMS Königsberg (1905)

SMS Königsberg bol lahký krížnik nemeckého cisárskeho námorníctva, ktorý bol zaradený do služby v lete 1906. Počas prvej svetovej vojny operoval v nemeckej východnej Afrike, kde bol potopený britskými loďami.

                                               

Spojenecká bombardovacia ofenzíva

Spojenecká bombardovacia ofenzíva prebiehala v rokoch 1940 až 1944 proti nacistickému Nemecku, uskutočňovaná najskôr letectvom Spojeného královstva a neskôr aj Spojených štátov amerických, pričom RAF viedla útoky v zásade v noci, kým USSAF cez deň.

                                               

Stealth

Stealth znamená čo možno najviac obmedziť možnosť zistenia, identifikácie a zameranie prostriedku pomocou rôznych detekčných systémov - najmä radaru a prostriedkov využívajúcich infračervené žiarenie. Už v minulosti boli využívané rôzne druhy nát ...

                                               

Stridsvagn 103

Stridsvagn 103 alebo Strv 103 či S-tank, bol v 60. a 70. rokoch 20. storočia hlavným bojovým tankom švédskej armády. Je známy predovšetkým svojou nekonvenčnou konštrukciou bez veže. Absencia štandardnej veže preto vyžadovala pohybovať celým tanko ...

                                               

Strmhlavé bombardovanie

Strmhlavé bombardovanie je druh bombardovania, pri ktorom lietadlo nalietava na ciel pod uhlom 70° až 90° od vodorovnej roviny. Bomby boli zväčša odhadzované z výšky 400 – 600 m, pričom pilot následne okamžite začal vyberať strmhlavý let a spolu ...

                                               

Sturmpanzer IV

Sturmpanzer IV alebo Sd. Kfz. 166 alebo Brummbär bolo nemecké útočné delo používané počas druhej svetovej vojny. Vzniklo podla požiadavky na samohybné delo, ktoré by bolo chránené pred nepriatelskou palbou a schopné operovať priamo na bojisku. Po ...

                                               

Svetová vojna

Svetová vojna je vojenský konflikt, ktorý zasahuje väčšinu štátov sveta. Zvyčajne sa bojuje dlhšiu dobu na viacerých kontinentoch, bez známok upokojenia. Vo vojnách tohto typu sú zúčastnené strany nútené nasadiť do boja všetky svoje sily a prostr ...

                                               

Šiltron

Šiltron je skupina vojakov, ozbrojená kopijami a ďalšími drevcovými zbraňami, pomocou ktorých odvracajú útok nepriatelskej jazdy. Šiltron neznamená žiadne špeciálne zoskupenie alebo tvar vojenskej formácie. Sú dva zaznamenané prípady škótskych kr ...

                                               

Špeciálne operácie

Špeciálne operácie sú vojenská činnosť uskutočňovaná špeciálne vytvorenými, organizovanými, vybratými, vycvičenými a vybavenými silami využívajúcimi nekonvenčné techniky a spôsoby činnosti. Môžu byť vykonávané nezávisle od konvenčných vojenských ...

                                               

Špionáž

Z hladiska zadávatela sa za najdôležitejšie považujú informácie o: psychologických faktoroch ovplyvňujúcich vyššie zmienené politickej situácii, politických stranách, ich predstaviteloch a nástupcoch závažnej kriminalite možnostiach v oblasti ved ...

                                               

Štábny nadrotmajster

Štábny nadrotmajster je vojenská hodnosť, hierarchicky zaradená medzi poddôstojníkov. V klasifikácii NATO má označenie OR-9. Na Slovensku je štábny nadrotmajster napríklad Marcel Kaniak, hlavný poddôstojník Ozbrojených síl SR.

                                               

T-60

T-60 bol sovietsky lahký tank vyrábaný počas druhej svetovej vojny. T-60 navrhol ruský konštruktér N.A. Astrov so svojim tímom na úpravu tanku T-40. Používal sa nitovaný neskôr zvarovaný pancier.

                                               

Tankový prápor

Tankový prápor je prápor 2. mechanizovanej brigády Pozemných síl Slovenskej republiky. Prápor vznikol z tankovej roty 21. mechanizovaného práporu. Bojovú zástavu prebral po svojom zrušenom predchodcovi. Znovuvytvorený bol k 1. júnu 2019, sídli v ...

                                               

Taran (útok)

Taranovanie bol spôsob boja, pri ktorom loď narážala taranom do boku nepriatelskej lode. V ideálnom prípade nárazom vytvorila dieru, vďaka ktorej sa loď potopila. Tento spôsob sa s nástupom lodného delostrelectva postupne prestal používať. Rovnak ...

                                               

Ťažká lietadlová loď

Ťažka lietadlová loď je typ lietadlovej lode, ktorá sa vyznačuje vysokou kapacitou a nosnosťou. Posádku tvorí vyše 1 000 vojakov a počet lietadiel môže byť viac ako 50. Tieto lode sú vyzbrojené kanónmi velkého kalibru, protilietadlovými kanónmi a ...

                                               

Ťažký krížnik

Ťažký krížnik sa zadefinoval ako: Jeho výtlak nepresahuje 10 000 ton. Kaliber jeho diel presahuje 155 mm Najčastejší kaliber hlavnej výzbroje ťažkých krížnikov býval 203 mm, zvyčajne po 6 – 8 kusov a výtlak býval na hranici 10 000 ton. Zaújmavosť ...

                                               

Tennessee (trieda lodí)

Trieda Tennessee bola trieda bojových lodí Spojených štátov amerických. Vo vyhrotenej situácii po prvej svetovej vojne, keď víťazné mocnosti potrestali Ústredné mocnosti a vymohli si vysoké reparácie sa novovzniknutá velmoc Japonsko cítilo byť uk ...

                                               

Tirpitz (bojová loď)

Tirpitz bola druhá bojová loď triedy Bismarck nemeckej Kriegsmarine. Pomenovaná bola po nemeckom admirálovi Alfredovi von Tirpitz. Bola sesterskou loďou Bismarcka. V neskorších fázach druhej svetovej vojny bol Tirpitz kotviaci v nórskych fjordoch ...

                                               

Tone (ťažký krížnik)

Tone bol prvá jednotka ťažkých krížnikov triedy Tone japonského imperiálneho loďstva. Jednotka bola pomenovaná bola po rieke regióne Kantó. Mala jednu sesterskú loď: Chikuma.

                                               

Tone (trieda lodí)

Trieda Tone bola trieda ťažkých krížnikov Japonska, ktoré boli stavané po triede Mogami. Už po vypovedaní Washingtonskej zmluvy a nepodpísaní druhej Londýnskej konferencie. Táto trieda bola stavaná už nad limitmi Londýnskej konferencie navyše bol ...

                                               

Trofejný výbor

Trofejný výbor bol výbor založený v Sovietskom zväze počas druhej svetovej vojny, na čele ktorého stál Kliment Jefremovič Vorošilov. Jeho hlavnou činnosťou bolo získavanie a kontrola vojnovej koristi, čo sa na dobytých nepriatelských územiach rea ...

                                               

U-88

U-88 alebo Unterseeboot 88 bola ponorka typu VIIC nemeckej Kriegsmarine počas druhej svetovej vojny. Posádka U-88 bola relatívne úspešná. Podarilo sa jej zničiť dve lode spojeneckej flotily o celkovej sile 12 304 BRT počas služby, ktorá trvala le ...

                                               

Unterseeboot 977

Unterseeboot 977 bola nemecká ponorka triedy VII C stredného dosahu, používaná na konci druhej svetovej vojny. Jej velitel, nadporučík Heinz Schaeffer a ďalších 30 členov posádky sa rozhodlo vyhnúť sa spojeneckému zajatiu a uniknúť do Južnej Amer ...

                                               

USS California (BB-44)

USS California bola prvá jednotka triedy Tennessee námorníctva USA. Bola piatou loďou nesúcou meno USS California. Pomenovaná bola v súlade s doktrínou USA po jednom zo spolkových štátov USA, konkrétne po Kalifornii. Mala jedinú sesterskú loď USS ...

                                               

USS Nevada (BB-36)

USS Nevada bola prvá jednotka triedy Nevada. Pomenovaná bola v súlade s doktrínou USA po jednom zo spolkových štátov USA, po Nevade. Mala jedinú sesterskú loď Oklahoma.

                                               

USS Philippines (CB-4)

USS Philippines bol nikdy nepostavený bojový krížnik triedy Alaska USA. Rozhodnutie o stavbe bolo zapríčinené obavami USA z nasadenia podobných typov Japonskom, k ničeniu konvojov USA.

                                               

USS Puerto Rico (CB-5)

USS Puerto Rico bol nikdy nepostavený bojový krížnik triedy Alaska USA. Rozhodnutie o stavbe bolo zapríčinené obavami USA z nasadenia podobných typov Japonskom, k ničeniu konvojov USA.

                                               

USS Samoa (CB-6)

USS Samoa bol nikdy nepostavený bojový krížnik triedy Alaska USA. Rozhodnutie o stavbe bolo zapríčinené obavami USA z nasadenia podobných typov Japonskom, k ničeniu konvojov USA.

                                               

Velitel

Velitel je ten kto velí organizovanej vojenskej jednotke, resp. vozidlu alebo lodi. Týmto termínom sa označujú aj osoby riadiace činnosť policajných alebo hasičských jednotiek. Osoba poverená touto funkciou nesie za jednotky pod svojim velením os ...

                                               

Viacstupňová raketa

Viacstupňová raketa je princíp konštrukcie rakiet, ktorý umožňuje efektívne dosiahnuť vyššiu rýchlosť, ako by bolo možné len jednoduchou raketou. Viacstupňová raketa sa skladá z viacerých samostatných častí, vybavených motormi a palivom, ktoré sa ...

                                               

Viceadmirál

Viceadmirál je široko používaná námorná hodnosť. Je to druhá admirálska hodnosť, je nad hodnosťou kontradmirál a nižšie ako admirál. V pozemných silách mu zodpovedá hodnosť generálporučík. Spravidla býva označovaný dvoma alebo troma hviezdami.

                                               

Viedenská operácia

Viedenská operácia bola ofenzívou 3. ukrajinského frontu sovietskej armády a 1. bulharskej armády počas bojov na východnom fronte, útočiacou na nemecké vojská v Rakúsku. Operácia trvala celkovo od 2. apríla do 13. apríla 1945 a skončila sa víťazs ...

                                               

Vladimír Kriško

Vladimír Kriško bol pilot predvojnového čs. letectva a pilotom Slovenských vzdušných zbraní v druhej svetovej vojne. Zúčastnil sa dvoch bojových nasadení na východnom fronte a stal sa leteckým esom. Po vypuknutí povstania sa pridal na stranu part ...

                                               

Vojak 1. stupňa

Vojak 1. stupňa je vojenská hodnosť, zaradená medzi mužstvo. V Ozbrojených silách Slovenskej republiky je to najnižšia vojenská hodnosť, nižšia ako Vojak 2. stupňa. Hodnosť vojaka 1. stupňa sa používa pri prípravnej štátnej službe, buď 9- až 12-t ...

                                               

Vojak 2. stupňa

Vojak 2. stupňa je vojenská hodnosť, zaradená medzi mužstvo. V Ozbrojených silách Slovenskej republiky je nižšia len hodnosť vojak 1. stupňa, ktorá sa používa len počas prípravnej služby. Vojak 2. stupňa je teda najnižšia hodnosť pre vojakov v do ...

                                               

Vojenská jednotka

Vojenská jednotka je základný vojenský taktický prvok. Vnútorné organizačné členenie vojenských jednotiek ozbrojený síl SR určuje, na návrh náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl, minister obrany Slovenskej republiky. Podrobnosti sú uvedené ...

                                               

Vojenská prilba

Vojenská prilba slúži vojakovi na ochranu pred zraneniami hlavy. Patrí k najstaršej vojenskej ochrannej výstroji. Používali ju už Asýrčania v období okolo roku 900 pred Kristom, neskôr bojovníci starovekého Grécka, Ríma, či stredovekí rytieri.

                                               

Vojenská stratégia

Stratégia vojenská je vrcholová zložka vojenského umenia zahrňujúca teóriu a prax prípravy a vedenia vojny vcelku alebo jednotlivých ťažení či velkých vojenských operácií, ktoré napokon tvoria vojnu ako celok a zabezpečujú dosiahnutie cielov vojn ...

                                               

Vojenská veda

Vojenská veda je veda o vojne. Vojenskú vedu tvoria tieto zložky: všeobecná teória vojenskej vedy špeciálne vojensko-technické vedy teória výstavby ozbrojených síl a ich prípravy na vedenie ozbrojeného zápasu vojensko-historická veda teória vojen ...

                                               

Vojenské umenie

Vojenské umenie je predmet teórie vojenského umenia. Vojenské umenie spočíva v ovládaní spôsobov a foriem vojenských akcií rôzneho rozsahu, prípravy a vedenia ozbrojeného zápasu na súši, mori a vo vzduchu vrátane spôsobu a foriem partizánskeho bo ...

                                               

Vojenské zariadenie

Vojenské zariadenie je organizačný celok, ktorý plní úlohy najmä v dobe mieru. Vnútorné členenie vojenských zariadení ozbrojený síl SR určuje, na návrh náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl, minister obrany Slovenskej republiky. Podrobnosti ...

                                               

Vojenský historický ústav (Slovensko)

Vojenský historický ústav je vedeckovýskumné, múzejné a archívne zariadenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre oblasť vojenskej histórie, ktorý "zabezpečuje špecializovaný základný a aplikovaný vojensko-historický výskum, archívnu, múze ...

                                               

Vojnová korisť

Vojnová korisť alebo korisť je vojenský materiál ukoristený protivníkovi alebo zanechaný protivníkom na bojisku. Takýto materiál sa stáva majetkom príslušného štátu. Vojenská korisť môže výrazne obohatiť stranu konfliktu, ktorá ju získa. Napr. Na ...

                                               

Vojnová loď

Vojnová loď je typ lode, ktorý vykonáva rôzne vojenské operácie. Velkosti týchto lodí sa rôznia, od najmenších člnov až po vyše tristometrové lietadlové lode. Vojnové lode sú často stavané tak, aby dokázali vydržať isté poškodenie – sú opancierov ...

                                               

Vojnový zajatec

Vojnový zajatec je bojovník, ktorý sa dostal v priebehu vojny alebo bezprostredne po jej skončení do moci nepriatela. Medzinárodné dohovory upravujúce zaobchádzanie so zajatcami v súčasnej dobe hlavne 3. ženevský dohovor z 12. augusta 1949 okrem ...

                                               

Vojvodca

Vojvodca je vojenský velitel, resp. vojenský velitel, ktorý počas vojny šikovne vedie ozbrojené sily štátu alebo ich velké vojenské formácie, a ktorý ovláda umenie prípravy a vedenia bojových akcií. Medzi vojvodcov sa radia talentované osoby s kr ...

                                               

Voronežsko-vorošilovgradská operácia (1942)

Voronežsko-vorošilovgradská operácia bolo ozbrojené stretnutie nemecko-maďarských vojsk proti sovietskym vojskám na východnom fronte počas druhej svetovej vojny. Táto operácia sa odohrávala okolo dôležitého mesta Voronež od 28. júna do 24. júla 1 ...