Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 400
                                               

Infrastructure for Spatial Information in the European Community

Infrastructure for Spatial Information in the European Community je iniciatívou Európskej komisie, ktorá si kladie za ciel vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií.

                                               

Rámcové programy Európskej únie pre výskum a technický rozvoj

Rámcové programy pre výskum a technnický rozvoj alebo Rámcové programy, skrátene FP1 až FP7, pričom "FP8" je označovaný "Horizont 2020", sú programy vytvorené Európskou úniou resp. Európskou komisiou na financovanie a podporu vedy a výskumu v Eur ...

                                               

Solar Keymark

Solar Keymark je dobrovolná certifikačná značka pre solárne tepelné výrobky, ktorá je pre koncového užívatela dôkazom, že výrobok je v zhode s príslušnými európskymi normami a spĺňa ďalšie požiadavky. Certifikáciu vykonáva nezávislá tretia strana ...

                                               

Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalainen Tiedeakatemia, latinsky Academia Scientiarum Fennica, je fínska akadémia vied. Na rozdiel od Suomen Akatemia je neštátnou organizáciou. Bola založená v roku 1908 ako náprotivok švédsky hovoriacej Finska Vetenskaps-Societeten, ktorá vz ...

                                               

Francúzska filozofia

Francúzska filozofia je národná vetva európskej filozofie, súčasť francúzskej kultúry. Francúzska filozofia si neustále udržiava kontakt s celkovým rytmom spoločenského života a politického života Francúzov a zasahuje bezprostredne do praxe.

                                               

Leiden Bio Science Park

Leiden Bio Science Park je vedecký park združujúci spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie zaoberajúce sa vedou o živej prírode. Je najväčším parkom s týmto zameraním v Holandsku, bol založený v roku 1984. Súčasťou Leiden Bio Science Park je asi 60 ...

                                               

Safír

Safír je iránska nosná raketa používaná od roku 2009 pre štarty prvých iránskych satelitov. Slovo safir znamená v perzštine vyslanec alebo mediátor. Dvojstupňová raketa je s najväčšou pravdepodobnosťou odvodená od iránskej balistickej rakety stre ...

                                               

Izraelská akadémia prírodných a humanitných vied

Izraelská akadémia prírodných a humanitných vied je akadémia vied v Izraeli so sídlom v Jeruzaleme, zriadená v roku 1961. Medzi jej ciele patrí napríklad posilnenie kontaktov medzi vedcami prírodných a humanitných vied, kultivovanie a podpora aka ...

                                               

Kanadská filozofia

Kanadská filozofia je súčasť americkej filozofie, ktorá sa začína rozvíjať rokom 1945. Vyznačuje sa dvojjazyčnosťou a v súlade s tým aj s orientáciou na anglosaskú kultúru a francúzsku kultúru.

                                               

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, skr. WZB je stredisko sociálneho výskumu v Berlíne, pravdepodobne najväčšie svojho druhu v Európe. Zaujímavé je aj z architektonického hladiska.

                                               

Polska Akademia Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności, skr. PAU bola najvýznamnejšia polská učená organizácia 19. a 20. storočia. Bola založená v roku 1872 v Krakove ako pokračovanie spoločnosti Towarzystwo Naukowe Krakowskie, založenej v roku 1816. Jej hlavná úloha bola ...

                                               

Polská akadémia vied

Polská akadémia vied so sídlom vo Varšave je jedna z dvoch organizácií v Polsku s charakterom akadémie vied. Súčasným prezidentom organizácie je Michał Kleiber, ktorý je prezidentom od roku 2007 a znovuzvolený bol aj na roky 2011–2014. Bola založ ...

                                               

Polská filozofia

Polská filozofia je národná filozofia, súčasť európskej filozofie rozvíjajúca sa na území Polska. Významným momentom jej rozvoja je založenie Krakovskej univerzity 1364. V 15. storočí dochádza k rozkvetu polskej scholastiky Matúš z Krakova.

                                               

Vodo-vodný energetický reaktor

Vodo-vodný energetický reaktor alebo reaktor typu VVER alebo VVER alebo VVER) je najpoužívanejší typ jadrového reaktora používaný v štátoch bývalého východného bloku. Tejto koncepcie sú slovenské elektrárne Bohunice a Mochovce a české elektrárne ...

                                               

Vojenská letecká inžinierska akadémia profesora N. J. Žukovského

Vojenská letecká inžinierska akadémia prof. N. J. Žukovského, od roku 2008 Vojenská letecká akadémia prof. N. J. Žukovského a J. A. Gagarina, od konca roku 2009 Vojenské učebno-vedecké stredisko vojenského letectva, je ruská vojenská vysoká škola ...

                                               

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja je hlavnou grantovou agentúrou na podporu vedy a výskumu na Slovensku. Je rezortná organizácia Ministerstva školstva SR. Bola zriadená transformáciu v roku 2005. Agentúra sídli na Mýtnej ulici v Bratislave. Je ...

                                               

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je národné informačné centrum pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a zároveň vedecká knižnica, ktorá koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojo ...

                                               

Quark

Quark je pôvodný slovenský mesačník, ktorý sa zameriava na popularizáciu vedy a techniky. Od roku 1995 prináša každý mesiac 56 strán najnovších informácií o vede, výskume, objavoch a novej technike na Slovensku i vo svete. Čitatel si v ňom nájde ...

                                               

Slovak.AI

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie, skrátene Slovak.AI, je občianske združenie združujúce slovenských partnerov v oblasti umelej inteligencie a to akademické inštitúcie, priemysel a štát. Vzniklo v roku 2019 na pôde Slovenskej techn ...

                                               

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola vytvorená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR od januára 2014. Účel kancelárie je zlepšiť komunikáciu s európskymi a svetovými inštit ...

                                               

Al-Amal

Al-Amal alebo Hope, v preklade Nádej, je prvá medziplanetárna kozmická sonda Spojených Arabských Emirátov. Po vysokej obežnej dráhe obieha okolo planéty Mars. Štartovala 19. júla 2020 na japonskej nosnej rakete H-IIA. Dizajn, vývoj a operácie mis ...

                                               

British Academy

British Academy je štátna akadémia Spojeného královstva pre humanitné a spoločenské vedy. Bola založená v roku 1902 a má okolo 800 členov, ktorí sa označujú skratkou FBA za menom.

                                               

Sýrska filozofia

Sýrska filozofia je filozofia na územiach označovaných ako sýrske, t. j. v krajoch medzi Eufratom a Arabským zálivom, východným pobrežím Stredozemného mora a pohorím Taurus. Na sklonku rímskeho cisárstva tu nachádzame akoby rezervoár helénskeho m ...

                                               

Španielska filozofia

Španielska filozofia je súčasťou španielskej kultúry. Národná vetva európskej filozofie rátajúca dve tisícročia svojej histórie, počnúc stoikom Senecom. V roku 1085 bolo dobyté Toledo, v ktorom sa potom po 200 ďalších rokov prekladajú diela význa ...

                                               

Švajčiarska filozofia

Švajčiarska filozofia je filozofia svojím pôvodom viažúca sa k Švajčiarsku, súčasť európskej filozofie. Do druhej svetovej vojny sa používalo skôr označenie filozofia vo Švajčiarsku. O vlastnej švajčiarskej filozofii sa hovorí najmä v spojení s P ...

                                               

Královská švédska akadémia vied

Královská švédska akadémia vied je jedna z královských akadémii vo Švédsku. Je to nezávislá mimovládna vedecká organizácia ktorej cielom je podpora vedy, predovšetkým prírodných vied a matematiky. Akadémiu založili v roku 1739 prírodovedec Carl L ...

                                               

American Academy of Arts and Sciences

American Academy of Arts and Sciences, stručne American Academy, je prestížna americká čestná organizácia združujúca významných vedcov, verejných činitelov, podnikatelov a umelcov. Bola založená v roku 1780 v Cambridge, kde tiež sídli. Jej poslan ...

                                               

Bell Labs

Bell Laboratories je vedecko-výskumné a vývojové stredisko vo vlastníctve Nokia v Berkeley v New Jersey, Spojené štáty. V minulosti boli divíziou spoločnosti American Telephone & Telegraph Company, napoly vlastnenou sesterskou výrobnou divíziou W ...

                                               

Severoamerická filozofia

Severoamerická filozofia alebo filozofia USA je vetva americkej filozofie, ktorá sa utvorila v rámci kultúrneho sveta Severnej Ameriky. Za zakladatela severoamerickej filozofie niekedy pokladajú G. Berkleyho, ktorý pobýval v Amerike v rokoch 1728 ...

                                               

United States National Academy of Sciences

United States National Academy of Sciences je americká inštitúcia, ktorej členovia pôsobia pro bono ako národní poradcovia v oblasti vedy, techniky a medicíny.

                                               

NURBS

Non-uniform rational basis spline je matematický model bežne používaný v počítačovej grafike pre generovanie a reprezentovanie kriviek a plôch, ktoré ponúkajú velkú flexibilitu a presnosť pri manipulácii ako s analytickými tak s volnými tvarmi.

                                               

Operačná analýza

Operačná analýza alebo operačný výskum je využitie matematických modelov, štatistiky a algoritmov pri rozhodovaní. Používa sa na analýzu komplexných systémov reálneho sveta, zvyčajne s cielom optimalizácie alebo zlepšenia výkonnosti. Je jednou z ...

                                               

Princíp superpozície

Princíp superpozície sa vo fyzike objavuje často na mnohých miestach – od kvantovej mechaniky až po elektromagnetizmus. Vo všeobecnosti hovorí to, že ak sú rovnice popisujúce skúmaný fyzikálny systém lineárne a vezmeme nejaké dve riešenia, tak aj ...

                                               

Architektúra

Architektúra je umenie a veda o navrhovaní a stavbe budov, objektov, stavieb a ich súborov, pamätníkov, rôznych architektonických doplnkov.

                                               

Exteriér

Exteriér označuje vonkajší vzhlad, časť, priestor alebo tvar nejakého objektu, najčastejšie stavby. Používa sa najmä v spojení s architektúrou. Je antonymom k slovu interiér.

                                               

Interiér

Interiér označuje vnútorný priestor nejakého objektu, najčastejšie stavby. Používa sa najmä v spojení s architektúrou. Je antonymom k slovu exteriér. Pre interiér sú typické najmä estetické požiadavky, ktoré rieši interiérový dizajn. Funkčnosť in ...

                                               

Ergonómia

Ergonómia je veda zaoberajúca sa vzťahmi vznikajúcimi medzi človekom a prostredím ktoré ho obklopuje. Či už sa jedná o tvary, materiály, osvetlenie, rozmery a pod. Cielom je príslušným odborníkom pripraviť materiál na základe ktorého je možné vyt ...

                                               

Bibliografická databáza

Bibliografická databáza je databáza, ktorej základ tvoria bibliografické záznamy. Predstavuje organizovanú digitálnu zbierku odkazov na publikovanú literatúru slúžiacu primárne na vyhladávanie bibliografických informácií. Môže zahŕňať články vo v ...

                                               

Informačná veda

Informačná veda je v najširšom ponímaní veda o informácií. V užšom ponímaní ide o vedu interdisciplinárneho charakteru, ktorá sa zaoberá zákonitosťami procesov vzniku, spracovania, merania, kódovania, ukladania, transformácie, distribúcie a recep ...

                                               

Technológia

Technológia znamená: c) pôvodne slovo technológia znamenalo náuku o odborných výrazoch / systém odborných výrazov b) výrobný postup / spôsob premeny pri a) a) Odbor veda, ktorý sa zaoberá premenou materiálov na konečné výrobky statky a služby za ...

                                               

Všeobecná technológia

Všeobecná technológia je porovnávanie technologických procesov a ich zložiek na rozdielnych úrovniach s cielom pochopiť všeobecné a podstatné v technologických javoch s cielom spoznať ich zákonitosti a pripraviť také zásady, predpisy, návrhy a me ...

                                               

Technologický proces

Technologický proces je súbor technických činností určitého druhu potrebných na zhotovenie určitého výrobku. Technologický proces je predmetom skúmania technológie.

                                               

Dejiny biológie

Slovo biológia bolo pravdepodobne prvýkrát použité v diele Michaela Christopha Hanova -- Philosophiae naturalis sive physicae dogmaticae: Geologia, biologia, phytologia generalis et dendrologia, publikovanom v roku 1766. Termín "biológia" tak, ak ...

                                               

Dejiny fyziky

Tento článok sa zaoberá dejinami fyziky. Vedecký prevrat, ktorý nastúpil od šestnásteho storočia, je vhodný medzník medzi starovekou vedou a vedou či fyzikálnymi dejmi aké poznáme dnes. Mikuláš Koperník Nicolaus Copernikus bol tým kto predniesol ...

                                               

Kalorikum

Kalorikum je fluidum pozostávajúce z navzájom sa odpudzujúcich častíc, ktoré sa viažu na molekuly obyčajných látok. Kalorikum vniká do všetkých predmetov a vypĺňa priestor medzi molekulami. Molekuly obklopuje "plyn" kalorika, pričom jeho hustota ...

                                               

Teoretická fyzika

Teoretická fyzika je časť fyziky, ktorá hladá a formuluje všeobecné zákony, princípy a teórie, z ktorých deduktívnou cestou vyvodzuje nové poznatky. Základom teoretickej fyziky je dodnes klasická mechanika. Používa matematické modely a abstrakcie ...

                                               

Matematika 20. storočia

Súčasná matematika je najnovšia etapa vo vývine matematiky, ktorého jednotlivé charakteristiky sa objavujú už v prvej polovici 19. storočia. Vyznačuje sa podstatným rozšírením oblasti jej využitia. Oproti predchádzajúcej etape už teraz rozhodujúc ...

                                               

Plimpton 322

Plimpton 322 je známa babylonská hlinená tabulka obsahujúca príklad babylonskej matematiky. Má poradové číslo v Plimptonovej kolekcii na Kolumbijskej univerzite. Táto tabulka bola napísaná okolo roku 1800 pred Kr. a má 4 stĺpce po 15 riadkoch v k ...

                                               

Pséfofória

Pséfofória je počtárske umenie pomocou obliakov, malých okrúhlych kamienkov, ktoré používali už Kréťania. Od Kréťanov sa tomuto umeniu naučili aj Gréci. V pytagorovskom období bola pséfofória bežne známa v celom gréckom svete.

                                               

Éter (fyzika)

Éter bola hypotetická substancia, pomocou ktorej fyzika do začiatku 20. storočia vysvetlovala napríklad šírenie svetla – fyzici predpokladali, že svetlo je vlnenie éteru. Keďže pokusmi sa existencia éteru nedokázala, bola jeho existencia ako nadb ...