Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 381
                                               

Ružienka

Ružienka alebo rubeola je vírusové ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou teplotou, bolesťou hlavy, kašlom a malátnosťou. Inkubačná doba je 14 až 21 dní. Neskôr sa objavuje makulopapulózna vyrážka, ktorá začína typicky za ušami a postupne sa šírí ...

                                               

Satelitná bunka

Satelitné bunky alebo amficyty sú typom buniek, patriacim do skupiny neuroglie. Niekedy sú považované za modifikáciu Schwannových buniek. Nepodielajú sa však na tvorbe myelínu. Väčšinou priliehajú na povrch neurónov v periférnom nervovom systéme ...

                                               

Senzitivita (medicína)

Senzitivita, senzitívnosť, diagnostická senzitivita/citlivosť/senzitívnosť) je schopnosť určitej diagnostickej metódy odhaliť patologický dej v ludskom organizme. Udáva sa v percentách. 100%-ná senzitivita znamená, že metóda odhalí zmenu v organi ...

                                               

Septický šok

Septický šok je velmi vážny chorobný stav, vznikajúci ako odpoveď organizmu na ťažkú infekciu a sepsu. Je vyvolaný uvolnením velkého množstva bakteriálnych toxínov do krvného obehu, s následným rozšírením periférnych ciev a náhlym poklesom krvnéh ...

                                               

Sérotonínergný systém

Sérotonínergný systém je monoamínergný mediátorový systém, ktorý ako signálnu molekulu/mediátor pri prenose nervového vzruchu na synapsii využíva sérotonín.

                                               

Sivá hmota

Sivá hmota je časť centrálnej nervovej sústavy stavovcov pozostávajúca z velkého množstva nervových buniek a obsahujúca len málo myelinizovaných nervových vlákien. Za názov vďačí sivastej farbe. Má len velmi nízky obsah tukov. V mieche je sivá hm ...

                                               

Sklerodermia

Sklerodermia patrí medzi vzácne ochorenia spojiva, kde dominujú v klinickom obraze kožné zmeny. Charakterizované sú ložiskami tuhej, neelastickej kože rôznej velkosti.

                                               

Skolióza

Skolióza alebo bočitosť je medicínsky výraz pre vychýlenie chrbtice do strán, vo frontálnej rovine. Skoliózu možno rozdeliť podla viacerých kritérií: skolióza trvalá skolióza prechodná – vzniká dočasne pri jednostrannej záťaži, napríklad pri nose ...

                                               

Skríning (medicína)

Skríning je označenie činnosti alebo činností, ktoré vyhladávajú v populácii jedincov s chorobami, ktoré ešte nemajú klinické príznaky - sú bezpríznakové. Cielom skríningu je ich záchyt v štádiu, kedy sú ešte liečitelné. K najznámejším typom skrí ...

                                               

Slovenský Červený kríž

Slovenský Červený kríž je slovenská pobočka Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. V súčasnej dobe má 70 381 členov združených v 1 712 miestnych skupinách. Je jediná, vládou Slovenskej republiky dňa 8. 12. 1992 uznaná národ ...

                                               

Sociálna fóbia

Sociálna fóbia či sociofóbia je prehnaný strach z určitého sociálneho, medziludského kontaktu. Je sprevádzaná úzkosťou, prameniace z vedomých i nevedomých negatívnych očakávaní vlastného zlyhania. Strach z toho byť druhými pozorovaný, alebo aj ho ...

                                               

Somnolencia

Somnolencia je prvý, najlahší stupeň kvantitatívnej poruchy vedomia. U jedinca klesá pozornosť a záujem o okolie, je spavý. Zo spánku sa dá prebudiť, na otázky odpovedá spomalene, ale správne.

                                               

Sopor

Sopor je druhý stupeň kvantitatívnej poruchy vedomia, ťažší než somnolencia, lahší než kóma. Pacient je v hlbokom spánku, z ktorého je ho možné prebudiť len na krátky čas intenzívnym podnetom. Priamy kontakt sa s ním nedá nadviazať, reaguje len o ...

                                               

Speleoterapia

Speleoterapia je liečebná metóda, využívajúca špecifické a unikátne vlastnosti prostredia, hlavne aerosólu obsiahnutého v ovzduší podzemných priestorov, prevažne krasových jaskýň, na liečbu chronických a alergických chorôb dýchacích orgánov. Zákl ...

                                               

Spodinová spleť

Spodinová spleť alebo spodinová pleteň je žilová spleť uložená pod tvrdou plenou na tele záhlavnej kosti. Spája dutinový splav a dolný skalný splav ; pri velkom otvore súvisí s okrajovým splavom a s nimi s vnútornými chrbticovými žilovým spleťami.

                                               

Strabizmus

Strabizmus alebo škulavosť alebo škúlenie je chyba zraku – stav, pri ktorom dochádza k strate koordinovaného pohybu oboch očí a jedno sa odchyluje od smeru pozorovaného predmetu. Touto chybou zraku sa zaoberá tyflopédia – odbor špeciálnej pedagogiky.

                                               

Stria (medicína)

Stria je pomenovanie pre popraskanie kože pri nadmernom a rýchlom náraste. Strie sú bežné u športovcov, hlavne kulturistov, u ktorých je na bicepse pozdĺžne a často má ružovú farbu. Strie sa často tvoria v tehotenstve na bruchu. Je to popraskaná ...

                                               

Sulfametoxazol

Sulfametoxazol je antibiotikum zo skupiny sulfonamidov. Najčastejšie sa používa v kombinácii s trimetoprimom v pomere 5:1 pod názvom kotrimoxazol.

                                               

Sval chrbta

Svaly chrbta sú svaly za chrbticou od hlavy až po kostrč. Svaly chrbta sú uložené v dvoch vrstvách: v povrchovej a hlbokej vrstve. a) končatinové spinohumerálne - tie, ktoré odstupujú od chrbtice a upínajú sa na lopatku, klúčnu kosť alebo ramennú ...

                                               

Svalová dystrofia

Svalová dystrofia je znehodnotenie živej hmoty v bunkách a mimo bunky poruchou jej metabolizmu, prípadne jej zloženia. Ide buď o poruchu v rozdelení, množstve alebo zložení súčastí alebo o hromadenie abnormálnych látok. Znehodnotenie sa prejaví a ...

                                               

Symptóm (medicína)

Symptóm alebo príznak je príznak choroby. Je predmetom skúmania symptomatológie. Prvok syndrómu. Rozlišuje sa: subjektívny príznak/symptóm: t.j. subjektívne ťažkosti pacienta, ktoré sa nedajú priamo pozorovať a merať. objektívny príznak/symptóm = ...

                                               

Syndróm akútnej infekcie HIV

Syndróm akútnej infekcie HIV je prvá fáza choroby AIDS; príznaky sa dostavia ihneď po infekcii. Postihnutí majú horúčku, zdurené lymfatické uzliny, bolesti v krku, bolesti hlavy a svalov. Príznaky ustúpia asi po troch týždňoch.

                                               

Syndróm mačacieho plaču

Syndróm mačacieho plaču, CCS) je zriedkavá geneticky podmienená choroba, ktorú v roku 1963 opísal francúzsky lekár a genetik Jérôme Lejeune. Vyskytuje sa velmi zriedkavo. Príčinou choroby je strata ramienka "p" 5. chromozómu. Hlavné prejavy novor ...

                                               

Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa

Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa Týranie, zneužívanie alebo zanedbávanie dieťaťa je surový prístup, ktorým sa dieťaťu v závažnom rozsahu telesne alebo duševne ubližuje, je opakujúce sa násilie s vysokým stupňom surovosti. F. ...

                                               

Syndróm XXX

Syndróm XXX je variácia chromozómov, pri ktorej je u žien jeden chromozóm X v každej bunke. Väčšina žien s týmto variantom chromozómov sa ničím nelíši od žien s bežným variantom XX, a to vrátane plodnosti. Môžu sa ale u nich vyskytnúť problémy s ...

                                               

Synkopa (medicína)

Synkopa je náhle a krátko trvajúce bezvedomie. Je to osobitný typ zmeny vedomia. Najčastejšou príčinou je arytmia alebo náhly pokles krvného tlaku, ktoré na krátky čas znížia prítok krvi do mozgu.

                                               

Špecifickosť (medicína)

Špecifickosť, diagnostická špecificita) je v medicíne schopnosť určitej diagnostickej metódy potvrdiť alebo vyvrátiť konkrétne ochorenie ludského organizmu. Udáva sa v percentách. 100%-ná špecifickosť znamená, že pozitívny výsledok metódy chorobu ...

                                               

Tachykardia

Tachykardia je trvalejšie zrýchlenie srdcového rytmu. U dospelých sa hovorí o tachykardii ak srdce bije rýchlejšie ako 100-krát za minútu. Keď je srdcový sťah prirodzený, hovoríme, že tento sťah vyvolal sinoatriálny uzol. Čiže z lekárskeho hladis ...

                                               

Tanorexia

Tanorexia je psychická porucha, pri ktorej si človek namýšla, že jeho pokožka je velmi bledá, a preto sa neustále vystavuje slnečnému žiareniu, často až do úplného spálenia. Prehnané opalovanie môže pokožku vážne poškodiť a prispieť k vzniku najz ...

                                               

Ťažká myasténia

Ťažká myasténia je autoimunitná choroba, ktorá sa prejavuje nadmernou svalovou unavitelnosťou a slabosťou. Postihnutí majú zvyčajne problémy s prehĺtaním, sú postihnuté okohybné svaly očná myasténia, dýchanie a podobne.

                                               

Telovýchovné lekárstvo

Telovýchovné lekárstvo je samostatný klinický medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom reakcie a adaptácie organizmu zdravého, oslabeného, chorého a trvale zdravotne poškodeného človeka na pohybovú činnosť. Ide o odbor, ktorý spája teoretické z ...

                                               

Tetanus

Tetanus je nebezpečná choroba spôsobená baktériou "Clostridium tetani", ktorá sa bežne nachádza v pôde alebo špine. Baktéria sa do tela spravidla dostane cez ranu - pichnutie alebo porezanie znečisteným predmetom. Tetanus sa prejavuje kŕčmi a str ...

                                               

Tetracyklínové antibiotikum

Hlavným mechanizmom účinku tetracyklínových antibiotík je inhibícia zablokovanie syntézy bielkovín mikroorganizmov. Viažu sa na 30 S podjednotku bakteriálnych ribozómov a blokujú väzbu elektricky nabitých aminoacyl-tRNA. Tým bránia začleneniu nov ...

                                               

Tiamín

Hypovitaminóza sa prejavuje únavou, bolesťami svalov, znížením chuti do jedla, nervozitou a podráždenosťou. Extrémna hypovitaminóza spôsobuje smrtelnú nervovú chorobu Beri-Beri. Vyskytuje sa v krajinách, kde hlavnú zložku potravy tvorí lúpaná ryž ...

                                               

Trimetoprim

Inhibuje reduktázu kyseliny dihydrolistovej dihydrofolátreduktáza v baktériách 50 000-krát účinnejšie ako ten istý enzým v bunkách cicavcov. Blokuje tak metabolickú dráhu syntézy DNA. Látka podaná spoločne so sulfonamidmi blokuje túto dráhu súčas ...

                                               

Tuberkulóza

Tuberkulóza je zdĺhavá infekčná choroba postihujúca všetky tkanivá a orgány zvierat aj ludí, vyvolaná mikroorganizmom Mycobacterium tuberculosis. Vďaka pokroku v chemoterapii antibiotiká, tuberkulostatiká a zvýšenej hygiene nastalo podstatné zníž ...

                                               

Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava Dérera

Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava Dérera je nemocnica v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, miestnej časti Kramáre. Jej stará budova bola postavená v roku 1968. Je pomenovaná po Ladislavovi Dérerovi, slovenskom ...

                                               

Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda

Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda je nemocnica v bratislavskej mestskej časti Petržalka, v jej miestnej časti Lúky, na Antolskej ulici. Je to súčasť Univerzitnej nemocnice Bratislava.

                                               

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura je nemocnica v Košiciach zaradená do koncovej siete zdravotníckych zariadení, ktorá vznikla zlúčením dvoch pôvodne samostatných fakultných nemocníc. Poskytuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov Košického k ...

                                               

Uvea

Uvea je stredná vrstva očnej gule medzi vonkajšou priehladnou vrstvou a vnútornou vrstvou. Rozdeluje sa na tri/štyri časti: dúhovku, cievovku, riasnaté teleso.

                                               

Varix

Varix je kŕčová žila, vakovité rozšírenie žíl, zväčša na dolných končatinách, alebo v okolí konečníka - hemoroidy. Môže sa vyskytovať aj v oblasti pažeráka a žalúdka ako dôsledok portálnej hypertenzie - tzv. pažerákové varixy.

                                               

Vazodilatancium

Vazodilatanciá sú liečivá, ktoré priamym pôsobením na hladkú svalovinu ciev spôsobujú ich dilatáciu. Rozdelenie: Periférne vazodilatanciá Koronárne vazodilatanciá

                                               

Veterinárna medicína

Veterinárna medicína je vedný odbor, ktorý sa zaoberá chorobnosťou a liečením zvierat, hygienickou neškodnosťou potravín a surovín živočíšneho pôvodu.

                                               

Virológia

Virológia je biologická veda. Predmetom jej skúmania sú nebunkové organizmy – vírusy, a subvirálne častice: virusoidy a viroidy. Zaoberá sa ich štruktúrou, taxanomiou, chorobami, ktoré spôsobujú a technológiami ich izolácie a využitia ich vo vede ...

                                               

Vnútorné lekárstvo

Vnútorné lekárstvo je jeden zo základných odborov klinickej medicíny. Zaoberá sa diagnostikou a prevažne nechirurgickou liečbou chorôb vnútorných orgánov u dospelých. Internými chorobami detí sa zaoberá pediatria, a preto môže byť považovaná tiež ...

                                               

Všeobecná chirurgia

Všeobecná chirurgia je súbor činností a znalostí z chirurgickej propedeutiky. Tieto činnosti a znalosti musia byť v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch "evidence based medicine" – EBM. Rozumieme tým vedecké, explicitné a uvážlivé po ...

                                               

Vyšetrenie čuchom

Vyšetrenie čuchom alebo čuch je jedna zo súčastí fyzikálneho vyšetrenia pacienta lekárom. Celkový zápach pacienta alebo zápach z jeho úst môže upozorniť na viacero závažných ochorení. hnilobný zápach - gangréna, bronchiektázie foetor hepaticus - ...

                                               

Záhlavná prietoková žila

Záhlavná prietoková žila je hlavová žila. Je pomerne ojedinelá. Spája sútok splavov s niektorou zo záhlavných žíl a prijíma často záhlavnú medziplošnú žilu.

                                               

Záhlavný splav

Záhlavný alebo záhlavový splav sa začína zo spletí, ktoré v lebke obklopujú foramen magnum ako tzv. sinus marginalis. Tieto splete majú spojky do žilových vertebrálnych spletí aj do bulbus superior venae jugularis internae. Sinus occipitalis poka ...

                                               

Zápal

Zápal je velmi zložitá reakcia živého organizmu na poškodenie, zahrňajúca komplex biochemických a imunologických zmien. Môže byť klasifikovaný ako akútny alebo chronický. Akútny zápal je počiatočná reakcia tela na škodlivé podnety a je spôsobený ...