Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 349
                                               

Chorváti

: USA – 374 241 2000 : Argentína – cca 440 000 : Kanada – 97 050 2001 : Belgicko – cca 12 000 : Nemecko – 236 000 2003 : Čile – cca 130 000 : Bosna a Hercegovina – 571 317 1996 : Slovensko – 1 022 : Chorvátsko – 3 977 171 : Rakúsko – 131 307 : Ta ...

                                               

Chorváti (Dnester)

Chorváti boli východoslovanský kmeň žijúci vo včasnom stredoveku na hornom Dnestri. Niekedy sa uvádza, že išlo spočiatku o sarmatský, resp. alanský kmeň, ktorý sa až neskôr slavizoval. Viacero autorov ho stotožňuje s tzv. Bielymi Chorvátmi. Napr. ...

                                               

Jazerci

Jazerci, boli južnoslovanský kmeň usídlený na juhovýchode polostrova Peloponéz v dnešnom Grécku. Prvé zmienky o Jazercoch pochádzajú až z 10. storočia od Konstantina Porfyrogenéta, kedy sú od roku 941 vedení ako platcovia daní Byzantskej ríši. V ...

                                               

Kriviči

Kriviči boli východoslovanský kmeň usadený v povodí Dviny, Dnepra a Volgy na západe dnešného Ruska. Vzhladom na to, že Kriviči obývali pomerne rozsiahle územie, rozdelili sa čoskoro na menšie skupiny podla správnych oblastí. Susedili s baltskými ...

                                               

Lemkovia

Lemkovia sú východoslovanské etnikum, žijúci na západnej Ukrajine, v juhovýchodnom Polsku a v Prešovskom kraji na Slovensku. Slovo "Lemkovia" vzniklo v 19. storočí, ale samotní Lemkovia označovali sami seba za "ruský národ", Rusínov, "Rusnákov". ...

                                               

Macedónci (Slovania)

V staroveku obývali územie dnešného Macedónska predovšetkým Paióni, národ príbuzný Trákom, preto Gréci nazývali toto územie Paionia. Okrem Paionov tu žili aj Ilýri na východe a malú časť južného územia, okolo moderného mesta Bitola obývali Macedó ...

                                               

Mazovčania

Mazovčania alebo Mazovania boli západoslovanský kmeň usídlený v oblasti stredného toku rieky Visly v strednom a stredovýchodnom Polsku. Územný rozvoj kmeňa prebiehal hlavne v 11. storočí. Mazovské kniežatstvo sa po rozpade Polska v roku 1138 stal ...

                                               

Milingovia

Milingovia boli južnoslovanský kmeň usídlený na juhu Peloponézu, v susedstve Jazercov. Prvá zmienka o tomto kmeni je od Konstantina Porfyrogenéta z 10. storočia. Na rozdiel od Jazercov si svoje etnické povedomie uchovali dlhšie, do ovládnutia úze ...

                                               

Moravania

Moravania sú obyvatelia krajiny Morava, či už v teritoriálnom alebo etnickom zmysle. Po prvý raz je takýto názov doložený roku 822. V historickom kontexte sa používa na označenie: obyvatelov Moravského kniežatstva západnej časti Velkej Moravy ale ...

                                               

Moravania (srbská Morava)

Moravania je názov drobného slovanského kmeňa, ktorý žil okolo horného toku rieky Morava na dnešnom srbsko-bulharskom pomedzí. Slovania sa na tomto území usadili možno už v 7. storočí, ale názov Moravania je doložený až z 10. storočia. Podobne ak ...

                                               

Novgorodskí Slovieni

Novgorodskí Sloveni alebo Sloveni alebo zriedkavo ilmenskí Sloveni boli východoslovanské kmene žijúce v druhej polovici 1. tisícročia v oblasti Ilmenského jazera a horného toku rieky Mologa. Tieto kmene tvorili hlavnú časť obyvatelstva Novgorodsk ...

                                               

Obodriti

Obodriti boli západoslovanský kmeň usídlený na severovýchode dnešného Nemecka medzi Baltským morom a riekami Spréva a Labe. Obodriti sa tu usadili najneskôr v priebehu 7. storočia a čoskoro sa kmeň začal rozpadávať na menšie skupiny, ktoré v prie ...

                                               

Ostrów Lednicki

Ostrów Lednicki je názov ranostredovekej archeologickej lokality, ktorá sa nachádza na rovnomennom ostrove na jazere Lednica vo Velkopolskom vojvodstve v Polsku. Je jedným z najdôležitejších miest v histórii Polska. Za panovania Meška I. a Bolesl ...

                                               

Panslavizmus

Panslavizmus bol politicko-ideologický smer, ktorého hlavný obsah tvorilo úsilie o zjednotenie slovanských národov pod vládou ruského cárizmu "tak, ako všetky slovanské rieky tečú do ruského mora". Vznikol medzi slovanskými národmi koncom 18. sto ...

                                               

Polabskí Slovania

Polabskí Slovania bolo etnikum západných Slovanov, ktoré obývalo územie dnešného Nemecka v oblasti medzi riekami Labe a Odra v dobe raného a vrcholného stredoveku. Etnikum zaniklo postupnou germanizáciou počas 10. až 13. storočia. Územie medzi La ...

                                               

Polania (Polsko)

Polania boli kmeň usadený na území stredozápadného Polska, ktorý sa považuje za kmeň západoslovanský. Dá sa predpokladať spoločný pôvod oboch polanských kmeňov). V písomných prameňoch sa objavujú od konca 10. storočia. Boli asi identickí s kmeňmi ...

                                               

Pomoranskí Slovinci

Pomoranskí Slovinci bol západoslovanský národ, ktorý do konca druhej svetovej vojny žil na území dnešného Pomoranského vojvodstva v Polsku v regióne Kašubsko, no v posledných storočiach sa ponemčil. Ich jazykom je severná slovinčina. Názov Slovin ...

                                               

Slougenzinmarcha

Slougenzinmarcha je názov geografického objektu so spornou bližšou identifikáciou, ktorý sa spomína v jednej listine Ľudovíta Nemca z roku 860. Prvá časť názvu sa pravdepodobne vzťahuje na Slovenov. Jeho význam spočíva v tom, že dátum výskytu toh ...

                                               

Slovanská vzájomnosť

Slovanská vzájomnosť je idea a konkrétne prejavy etnickej spolupatričnosti slovanských národov prejavujúce sa od konca 18. storočia. Objavili sa v rámci procesu národného formovania malých slovanských etník. Vytváranie povedomia etnickej príbuzno ...

                                               

Slovanské farby

Slovanské farby, biela, modrá a červená, sú farby, ktoré vo svojich vlajkách a štátnych znakoch najviac používajú slovanské krajiny. Používajú ich už roky, podla vzoru farieb ruskej vlajky.

                                               

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Slovanské hradiště v Mikulčicích alebo Mikulčice-Valy je významné hradisko z doby Velkej Moravy, nachádzajúce sa asi 3 km juhovýchodne od obce Mikulčice. Lokalita sa nachádza na pravom brehu rieky Morava a s rozlohou približne 10 ha predstavuje n ...

                                               

Slovanský zjazd (1848, Praha)

Slovanský zjazd bol zjazd slovanských predstavitelov v Prahe v dňoch 2. až 12. júna 1848. Snažil sa zjednotiť všetkých Slovanov žijúcich v rakúskej monarchii. Mal 4 hlavné body: Vzťah k neslovanským národom v rakúskych krajinách, Vzťah k Slovanom ...

                                               

Slovinci

Slovinci bol aj názov slovanského kmeňa v dnešnom Polsku, pozri Pomoranskí Slovinci Slovinci sú južnoslovanský národ žijúci najmä v Slovinsku.

                                               

Snochačestvo

Snochačestvo, čes. snacha) je starý slovanský zvyk keď svokor mal pohlavný styk so synovou manželkou v prípade ak bol syn ešte nedospelý, alebo bol dlhodobo neprítomný. Deti narodené z takéhoto spojenia boli právoplatnými deťmi syna a jeho manžel ...

                                               

Srbi

Srbi sú južnoslovanský národ v Srbsku, Čiernej Hore, Bosne a Hercegovine a Chorvátsku, ako aj v iných rozmanitých častiach sveta, spolu asi 12 000 – 13 000 ludí.

                                               

Tiverci

Tiverci sú východoslovanský kmeň, ktorý sa v 9. storočí usídlil v oblasti riek Dnester, Prut a Dunaj vrátane územia Budžaku na pobreží Čierneho mora a území dnešného Moldavska a Ukrajiny. Prvý raz sa tento kmeň v Povesti dávnych liet spomína spol ...

                                               

Uliči

Uliči, v niektorých letopisoch Uluči, Ugliči, Ulutiči či Ľutiči alebo Lučania sú východoslovanský kmeň obývajúci v rozmedzí 8. - 10. storočia územia okolo nižného toku rieky Dneper a Južný Bug a tiež pobrežia Čierneho mora. V Povesti dávnych liet ...

                                               

Západní Slovania

Západní Slovania sú tí Slovania, ktorí hovoria západoslovanskými jazykmi. Západní Slovania žijú v Polsku, Česku, Slovensku a Nemecku. Patria sem tieto národy: Moravania Slováci Poliaci Pomoranskí Slovinci Slezania Česi Kašubovia Lužickí Srbi

                                               

Župa (slovanská stredoveká jednotka)

Župa bol pôvodne slovanský spoločne putujúci alebo sídliaci príbuzenského "zväz", neskôr v stredoveku slovanské označenie územných jednotiek rôzneho druhu v Čechách, Velkej Morave, Chorvátsku, u Slovincov, Bosne, Srbsku a Bulharsku, ktoré existov ...

                                               

Durinkovia

Durinkovia alebo Durynkovia bol germánsky kmeňový zväz, ktorý žil v 5. – 6. storočí v povodí riek Sála, Ihna a Unstrut. Rozvinuli sa najmä po páde Hunov. Zachovali sa po nich bohato vybavené pohrebiská. Kmeňový zväz sa rozpadol po porážke Frankam ...

                                               

Frankovia

Frankovia sú starý germánsky kmeň, ktorý sa presídlil do Galie. Od 3. storočia sídlili na pravom brehu rieky Rýn, pri pobreží Severného mora a pozdĺž stredného toku. Niekedy viedli boje s Rímskou ríšou alebo sa stávali jej spojencami. Počas 5. st ...

                                               

Gepidi

Gepidi boli východogermánsky kmeň, pôvodom zrejme z južnej Škandinávie. Prvýkrát sa spomínajú v roku 260, keď sa spoločne s Gótmi zúčastnili invázie do Dácie.

                                               

Longobardi (kmeň)

Longobardi alebo Langobardi boli západogermánsky kmeň, ktorý si v 2. polovici 6. storočia podrobil severnú Itáliu a utvoril královstvo, ktoré si v roku 774 podrobil Karol Velký. Z pôvodných sídiel v južnej Škandinávii prešli pred zmenou letopočtu ...

                                               

Markomani

Slovo Markoman môže byť odvodené z: z keltského kôň marko a starogermánskeho muž man a pod. starogermánskych foriem slov marka marcha a pod. a muž man a pod. podla rímskeho kapitána menom Marcus Romanus, ktorý roku 13 pred Kr. počas germánskej vý ...

                                               

Svébi

Spočiatku pramene uvádzajú, že žijú pri Labe, severne od nemeckého stredohoria. V roku 71 pred Kr. prenikli do Galie, ale 58 pred Kr. ich Ceasarove vojská zatlačili späť. Časť z nich sa potom usadila aj pri rieke Neckar, iná časť bola usídlená na ...

                                               

Sumeri

Sumeri alebo Sumerovia boli etnikum neznámeho pôvodu, ktoré žilo v južnej Mezopotámii, presnejšie v južnej Babylonii, asi najneskôr od konca 4. tisícročia pred Kr. do začiatku 2. storočia pred Kr. Etnicko-geografické označenie pre oblasť nimi osí ...

                                               

Aanipada

Aanipada bol lugal sumerského mestského štátu Ur, ktorý vládol v ranodynastickom odbobí IIIb, okolo roku 2475 pred Kr. Spolu so svojim otcom Mesannipadom patrí k najvýznamnejším panovníkom prvej urskej dynastie. Niektorí bádatelia ho stotožňujú s ...

                                               

Sumerská astronómia

O astronomických poznatkoch Sumerov je pomerne málo správ. Vieme, že pred viac ako 5000 rokmi pomenovali už niektoré súhvezdia zvieratníka, ich mená sa používajú dodnes, a skatalogizovali najjasnejšie hviezdy. Všimli si, že sa cez ne premieta poh ...

                                               

Španielčina

Španielčina alebo kastílčina je románsky jazyk, ktorý vznikol na Pyrenejskom polostrove v Európe; dnes je globálnym jazykom, ktorým hovorí materinským jazykom takmer 500 miliónov ludí, hlavne v Španielsku a v Amerike. Je to druhý najpoužívanejší ...

                                               

Tatársko (republika)

Tatársko, dlhý tvar Tatárska republika, je republika Ruskej federácie. Nachádza sa vo východnej Európe na sútoku riek Volgy a Kamy. Jeho rozloha je 68 000 km² a žije tu 3.7 milióna obyvatelov. Hlavné mesto je Kazaň. Úradné jazyky: ruština a tatár ...

                                               

Čuvaši

Čuvaši predstavujú turkický národ, ktorý je autochtónny pre územie rozkladajúce sa od Povolžia až k Sibíri. Väčšina z nich žije v Čuvašskej republike a okolitých oblastiach, hoci na komunity Čuvašov možno naraziť v celom Rusku. Centrom Čuvašov je ...

                                               

Gagauzi

Gagauzi alebo zriedkavo Gagauzovia sú turecky hovoriaci kresťania. Ide o potomkov utečencov z čias rusko-tureckých vojen v 18. storočí, ktorým umožnili usadiť sa v pohraničných oblastiach Ruského impéria pod podmienkou konverzie na kresťanstvo. I ...

                                               

Insígnie prezidenta Turecka

Insígnie prezidenta Turecka sú oficiálne insígnie prezidenta Tureckej republiky. Tvorí ich velká centrálná šestnásťcípa hviezda Slnko, symbolizujúce Turecko obklopená šestnástimi hviezdami symbolizujúcimi "šestnásť velkých tureckých štátov" turec ...

                                               

Jakuti

Jakuti sú turkické etnikum, žijúce predovšetkým v Jakutsku a inde na východnom Sibíri. Patria k najpočetnejším domorodým etnikám na Sibíri, dnes sa ich počet odhaduje až na 500 000 ludí.

                                               

Jenisejskí Kirgizi

Jenisejskí Kirgizi boli turkické kmene, ktoré žili od staroveku na hornom toku Jeniseja, najmä na území Minusinskej kotliny. V 6. storočí vytvorili Jenisejskí Kirgizi štátný útvar, ktorý zanikol v 13. storočí podrobením Mongolmi. V 17. a 18. stor ...

                                               

Kirgizi

Do 20. rokov 20. storočia sa termín Kirgizi a varianty používal buď ako súhrnné označenie pre Kirgizov v dnešnom ponímaní plus Kazachov, alebo ako označenie len pre Kazachov. Kirgizi Kyrgyzi, Kyrgyzovia ; do 20. rokov 20. storočia Karakirgizi/Kar ...

                                               

Krymskí Tatári

Krymskí Tatári sú národ turkického pôvodu, obývajúci predovšetkým Krymský polostrov. Hovoria Krymskou tatárčinou. Majú spoločný pôvod s Tatármi, v ich etnogenéze však hrali dôležitú úlohu i ďalšie etniká, najmä Kumáni, Pečenehovia, Skýti či Kryms ...

                                               

Krymský chanát

Krymský chanát bol krymskotatársky štátny útvar existujúci v rokoch 1443 až 1783 na území Krymského polostrova, časti Kubáni pobrežia Azovského a severného pobrežia Čierneho mora. Bol založený roku 1443 po rozpade Zlatej hordy Hadži I Girejom, kt ...

                                               

Orchonskí Turci

Orchonskí Turci bola staroveká konfederácia stredoázijských turkofónnych kmeňov. V 5 8. storočí stál na ich čele prisťahovalecký Ašinovský klan, ktorý roku 265 až 460 prišiel na toto územie z oblastí neskorších Hjunských štátov v Turanii, západne ...

                                               

Turkomongolské kmene

Turkomongolské kmene/národy môžu byť: turecké a mongolské kmene ázijských stepí v 12. storočí prípadne aj skôr, u ktorých je ťažko určiť, ktoré z nich boli turecké a ktoré mongolské, a ktoré boli neskôr zjednotené v Mongolskej ríši novoveké súhrn ...