Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 327
                                               

Poprava sťatím

Poprava sťatím je spôsob vykonania trestu smrti spočívajúci v tom, že je odsúdencovi oddelená hlava od tela. Hlava môže byť sťatá rôznymi nástrojmi, k najznámejším patrí gilotína, sekera alebo meč. Priebeh popravy závisí na nástroji, napríklad pr ...

                                               

Trest smrti na Slovensku

Trest smrti na Slovensku bol zrušený v roku 1990 a tak najvyšším trestom, prípustným podla zákona, je odňatie slobody na doživotie. V minulosti bol trest smrti využívaný v Česko-Slovensku, vojnovom Slovenskom štáte, Rakúsko-Uhorsku a Uhorsku. Kon ...

                                               

Trest smrti v Izraeli

Trest smrti v Izraeli je povolený len v čase vojny a to len za genocídu, zločiny proti ludskosti, vojnové zločiny, vlastizradu a zločiny proti židovskému ludu. Aktuálne je arabsko-izraelský konflikt považovaný za vojnu a spáchanie niektorého z tr ...

                                               

Ukameňovanie

Ukameňovanie je jeden zo spôsobov vykonania trestu smrti, pri ktorom dav ludí hádže kamene do spútaného odsúdeného vinníka. Používal sa najmä v staroveku a v stredoveku, dnes sa však stále používa najmä v islamských krajinách. V týchto krajinách ...

                                               

Vyhynutie (biológia)

Vyhynutie je skončenie existencie všetkých jedincov určitého druhu, poprípade iného taxónu od poddruhu vyššie. Slovom extinkcia sa v užšom zmysle označuje len vyhynutie druhov. Vyhynutie môže byť lokálne na území určitého biotopu, kontinentu a po ...

                                               

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je neurodegeneratívna porucha mozgu, pri ktorej dochádza k postupnej demencii. Ako prvý ju opísal Alois Alzheimer. V súčasnosti nie je známa príčina jej vzniku, ale vďaka neuropatologickým nálezom sa vie aspoň to, ako prebieh ...

                                               

Geriatria

Geriatria je synonymum pojmu klinická gerontológia, no tiež označenie špecializovaného lekárskeho oboru. Etymologicky je pojem odvodený od gréckeho gerón a iatró. Odbor sa zaoberá problematikou zdravotného a funkčného stavu v starobe, zvláštnosťa ...

                                               

Gerúzia

Gerúzia bola aristokratická inštitúcia v starovekom Grécku. Existovala aj počas tureckej nadvlády nad Gréckom. Slovo pochádza z gréckeho geron-starec.

                                               

Sexuálna abstinencia

Sexuálna abstinencia je zdržanlivosť vo vzťahu k sexuálnemu styku a v širšom zmysle aj vo vzťahu k masturbácii. Môže byť: dobrovolná zdržiavanie sa sexuálnych stykov z náboženských alebo mystických dôvodov pozri napr. celibát a asketizmus zdržiav ...

                                               

Formikárium

Formikárium je špecificky upravená nádoba, v ktorej sa chovajú mravce. Existuje viac druhov formikárií – sadrové, plastové akrylové, poprípade z inej hmoty, v ktorej sa dajú manuálne urobiť cestičky v miestnosti pre mravce. Potom sa formikárium z ...

                                               

Kravské meno

Kravské meno je zoonymum pre samicu tura domáceho, ktorá sa už aspoň raz otelila. Pomenúvanie kráv na Slovensku siaha do dávneho obdobia. Najstaršie mená kráv, ktoré sú písomne doložené sú v slovenčine známe od 16. storočia. Išlo o protokol Lipto ...

                                               

Lignocel

Lignocel je kokosová drť používaná ako substrát do terárií. Predáva sa lisovaný a pred použitím ho treba zaliať vodou. Do hodiny po zaliatí zväčší svoj objem a stane sa sypkým. Hodí sa do terárií k rôznym živočíchom a dá sa použiť ako súčasť subs ...

                                               

Zvierací útulok

Zvierací útulok, alebo útulok pre zvieratá je zariadenie, ktoré poskytuje prístrešie strateným, opusteným zvieratám a zvieratám bez domova. Väčšinou ide o velké množstvo psov a mačiek. Zvieratá sú v útulkoch, kým sa o ne neprihlási ich majitel, n ...

                                               

Letecké modelárstvo

Letecké modelárstvo je forma modelárstva, ktorá sa zaoberá stavbou modelov existujúcich, alebo imaginárnych lietadiel. Ide o zmenšeniny lietadiel, s použitím materiálov ako je balza, penové hmoty papier, kovy a lamináty. Medzi modelmi lietadiel j ...

                                               

Motorový chladič (vzduchové chladenie)

Motorový chladič pre spalovacie motory malých výkonov, napríklad pre RC modely, je typ pasívneho chladiča, ktorý sa použije na zväčšenie plochy povrchu motora a tým aj zvýšenie účinnosti tepelnej výmeny. Môže mať tvar prstenca alebo z jednej stra ...

                                               

Železničné modelárstvo

Železničné modelárstvo je komplexný druh modelárstva, v ktorom sa na rozdiel od napríklad automobilového či leteckého modelárstva vytvárajú okrem zmenšených modelov železničných dopravných prostriedkov aj modely okolitých objektov, napríklad kraj ...

                                               

Motorizmus

Motorizmus je používanie motorových vozdiel na cestovanie, rekreáciu alebo šport Je to tiež odvetvie športu, ktoré zahŕňa automobilové a motocyklové preteky a súťaže, mototuristické jazdy a zrazy.

                                               

Znižovanie emisií motorových vozidiel

Znižovanie emisií motorových vozidiel je možné dosiahnuť viacerými technickými prostriedkami. Tento článok uvádza prehlad v súčasnosti prakticky používaných techník pre znižovanie emisií hlavne spalovacieho motora.

                                               

Polovníctvo

Polovníctvo odbor, ktorý sa zaoberá chovom, ochranou, zušlachťovaním a lovom zvere a hospodárskym zhodnocovaním úlovkov. Zaraďuje sa do polnohospodárskej výroby i do lesníctva. Má však aj rekreačný význam. Lov, ktorý je najstaršou zložkou polovní ...

                                               

Polovná zver

Polovná zver alebo lovná zver alebo zver sú divo žijúce živočíchy, ktoré je možné podla zákonov o ochrane prírody a polovníckych zákonov loviť v určitom období. Polovná zver poskytuje mäso, kožušinu, parohy, perie alebo kly. Polovnú zver možno čl ...

                                               

Polovný pes

Polovné psy predstavujú skupinu plemien, ktoré sa využívajú, ako už ich označenie naznačuje, prevažne k lovu. Ich spoločným znakom je výborne vyvinutý lovecký pud, ktorý človek usmerňuje výcvikom pre svoje účely.

                                               

Postriežka

Postriežka alebo nesprávne čakaná je individuálny spôsob polovania, pri ktorom polovník stojí alebo sedí v úkryte pri priechodoch zveri alebo na miestach, kde sa zver chodí pásť, a striehne na jej priblíženie, pričom poštriežkou sa rozumie aj mie ...

                                               

Slovenský polovnícky zväz

Slovenský polovnícky zväz je najväčšia slovenská polovnícka organizácia. Slovenský polovnícky zväz je zložený z miestnych základných organizácii, tzv. polovníckych združení, a so záujmových klubov SPZ. Medzi záujmové kluby patria predovšetkým cho ...

                                               

Traper

Traper je severoamerický potulný polovník loviaci najmä kožušinovú zver pomocou pascí, aby tak nepoškodil kožušinu. Jeho živobytím je predaj získanej kožušiny, z čoho taktiež nakupuje ďalšie pasce a vybavenie potrebné na lov.

                                               

Záštita (polovníctvo)

Záštita alebo polovnícka záštita je kryté prízemné polovnícke strelecké stanovište, ktoré sa používa pri postriežke. Polovníkovi slúži na ochranu pre zrakom alebo čuchom zveri.

                                               

Zvernica

Najstaršia doložená zvernica na Slovensku je Zvernica Teplý vrch pri Rimavskej Sobote, ktorú založili v roku 1666. V roku 2006 otvorili Lesy SR š.p v zvernici Teplý vrch lesnícky náučný chodník. Ďalšia známa zvernica na Slovensku je Zubria zverni ...

                                               

John Horton Conway

John Horton Conway bol britský matematik zaoberajúci sa teóriou konečných grúp, teóriou uzlov, teóriou čísel, kombinatorickou teóriou hier a teóriou kódovania. Bol velkým prínosom pre rôzne odvetvia rekreačnej matematiky, najmä svojím celulárnym ...

                                               

Rybárstvo

Rybárstvo môže v užšom zmysle znamenať chytanie rýb. Rybárstvo je činnosť založená na intenzívnom využívaní prirodzených alebo zámerným chovom a ochranou vytvorených zásob vodných organizmov, najmä rýb. Rozlišuje sa rybárstvo morské a sladkovodné.

                                               

Boilies

Boilies je špeciálna rybárska nástraha a návnada z vareného cesta a ďalších prísad, medzi ktoré môže patriť rybie mäso, mlieko, obilniny alebo zelenina. Často sa primiešavajú aj vajíčka ako spojivo. V priemyselných krmivách sú tiež obvykle primie ...

                                               

Kvok

Kvok je nástroj, ktorý sa používa pri tradičnom spôsobe lovenia sumcov na rieke Don v Rusku. Princíp spočíva v napodobňovaní zvuku, ktorý vydáva sumec pri prijímaní potravy z vodnej hladiny. Sumec sa na úder kvoku vydáva za zdrojom zvuku ku hladi ...

                                               

Muškárenie

Muškárenie je forma rybárčenia, ktorá spočíva v napodobení mušiek, ktorými sa živia ryby. Formou muškárenia je možné chytiť rôzne druhy rýb. Na slovenských riekach sa pomocou tohto typu rybárčenia chytajú lipne, pstruhy, aj iné druhý rýb ako jale ...

                                               

Rybolov

Rybolov je odchyt rýb z tečúcich vôd, jazier, umelých nádrží a morí. Osoba venujúca sa rybolovu sa nazýva rybár. Pojem rybolov zahŕňa dve odlišné činnosti: hospodárske výlovy: pri nich sa odchyt vykonáva pomocou sietí, prípadne aj elektrického pr ...

                                               

Evolúcia motýla piadivka brezová

Evolúcia motýla piadivka brezová je jav zaznamenaný v priemyselne znečistených oblastiach so súčasným výskytom tohto motýla. V minulosti prevládala svetlá variácia tohto motýla, po priemyselnej revolúcii sa zaznamenala prevaha tmavšej formy. Príč ...

                                               

Farma (gazdovstvo)

Farma je základnou jednotkou polnohospodárstva, kde je lokalizovaný chov hospodárskych zvierat. Okolo ohraničeného objektu samotnej farmy sa rozprestierajú pozemky určené na pestovanie kultúrnych plodín rôzneho druhu. V príslušnom zákone je chov ...

                                               

Hospodárske zviera

Hospodárske zviera je domestikovaný živočíšny druh chovaný človekom v umelých životných podmienkach s cielom získania polnohospodárskych produktov živočíšneho pôvodu. Hospodárske zvieratá tvoria početnú skupinu v rámci domácich zvierat chovaných ...

                                               

Koza domáca

Koza domáca je druh či poddruh z rodu Capra. V slovenskom polnohospodárstve je to menej významné hospodárske zviera, jej chov je v prevažnej miere iba doplnkovým odvetvím živočíšnej výroby. Bežnejší je chov kôz menšími chovatelskými subjektmi, al ...

                                               

Ovca domáca

Ovca domáca alebo ludovo či staršie ovca je druh či poddruh z rodu ovca. Je to významné hospodárske zviera v svetovom i slovenskom polnohospodárstve, hlavne v podhorských a horských oblastiach s vysokým zastúpením lúk a pasienkov. Hlavnými produk ...

                                               

Plemeno (chovatelstvo)

Plemeno je umelo vytvorenou taxonomickou jednotkou v rámci potrieb zootechniky a plemenárskej práce. Vzniklo vzhladom na velkú variabilitu hospodárskych zvierat v rámci druhu. Plemená hospodárskych zvierat vznikli na základe cieleného výberu člov ...

                                               

Sviňa domáca

Sviňa domáca ošípaná ; lat. Sus scrofa domesticus, Sus scrofa domestica, Sus scrofa f. domestica, Sus domestica, Sus domesticus) je rôzne zaraďovaný taxón z rodu Sus. Najčastejšie sa zaraďuje ako poddruh diviaka lesného, ale niekedy sa považuje z ...

                                               

Tur domáci

Tur domáci je druh či poddruh z čelade turovité, hospodárske zviera chované na mlieko, mäso, kožu alebo používané ako ťažné zviera. V niektorých krajinách, napríklad v Indii, je predmetom náboženských obradov a úcty. Odhaduje sa, že týchto zviera ...

                                               

Turistika

Turistika alebo turizmus je: aktívne cestovanie, pohyb a pobyt v prírode s rekreačným zámerom hobby spočívajúce v putovaní a spoznávaní krajín, pamiatok, zvykov a ludí, často s rekreačným zámerom Príklady podla typu: pešia turistika horská turist ...

                                               

Agroturistika

Agroturistika alebo agroturizmus je špecifický spôsob trávenia volného času. Ide o turistiku v typických vidieckych podmienkach, niekedy spojenú s dobrovolnou prácou v polnohospodárstve alebo napodobňovaním tradičných vidieckych prác a zvykov. Ná ...

                                               

Cestný vláčik

Cestný vláčik je označenie jazdnej súpravy malých vozidiel, ktorá býva používaná predovšetkým na prepravu turistov po atraktívnych oblastiach a vzhladom pripomína železničný vlak. Na Slovensku premáva napríklad v Starom Meste v Bratislave.

                                               

Cykloturistika

Cykloturistika je typ turistiky vykonávaný na bicykli. Začiatky cykloturistiky siahajú na území Slovenska na koniec 19. storočia, no z dôvodu nedostatku vhodného vybavenia i absencie cyklotrás napredoval tento druh relaxu velmi pomaly. Najväčší r ...

                                               

Horská turistika

Horská turistika je časť turistiky, cielená viachodinová prechádzka zameraná na udržanie a zvyšovanie fyzickej kondície, spojená so spoznávaním respektíve objavovaním prírody a prírodných krás, ktorej začiatok je spravidla spojený s pribúdaním vy ...

                                               

Nordic walking

Nordic walking – severská chôdza - je mladý druh športu. Vznikol vo Fínsku v osemdesiatych rokoch ako letná tréningová metóda pre bežcov na lyžiach. Postupom času sa z nordic walking vyvinul ešte rad ďalších športov ako Nordic Blading, Nordic Sno ...

                                               

Turistická mapa

Turistická mapa je druh kartografickej mapy povrchu, ktorá má velmi malú mierku, umožňujúcu zakresliť velké množstvo detailov vyskytujúcich sa v krajine. Vzhladom na svoju podrobnosť je vhodná pre peších turistov, z čoho je odvodený aj jej názov. ...

                                               

Turistická značka

Turistická značka je symbol alebo tabulka, ktorej účelom je poskytnúť turistom informáciu o smere cesty, prípadne tiež o vzdialenostiach, podmienkach priechodnosti, popisoch miest atď. Turistická značka sa niekedy tiež hovorí mapovým značkám v tu ...

                                               

Turistická značka na Slovensku

Turistická značka je symbol alebo tabulka, ktorej účelom je poskytnúť turistom informáciu o smere cesty, prípadne tiež o vzdialenostiach, podmienkach priechodnosti, popisoch miest atď. Turistická značka sa niekedy tiež hovorí mapovým značkám v tu ...

                                               

Turistický oddiel mládeže

Turistický oddiel mládeže je športový oddiel zameraný na turistiku. Tieto skupiny detí a mládeže pod vedením kvalifikovaných vedúcich spoznaváju krásy prírody aj ludských výtvorov na Slovensku a v zahraničí. Heslom turistiky je "Spoznavaj svoju o ...