Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 308
                                               

Ondrej Hodža

Ondrej Hodža bol slovenský evanjelický kňaz, národnokultúrny pracovník a cirkevný hodnostár; brat národného buditela a jazykovedca Michala Miloslava Hodžu a otec Jána Miloslava Hodžu a slovenského politika, štátnika a publicistu Milana Hodžu.

                                               

Jozef Jurovský

Jozef Jurovský bol cirkevný hodnostár, cirkevný historik a jezuita. Publikoval i pod pseudonymom Jozef Haviar.

                                               

Matej Kamaši

Gymnázium absolvoval v Banskej Bystrici. V Banskej Bystrici vyštudoval aj filozofiu a teológiu, vysvätený za kňaza 1840. Profesor gramatiky na gymnáziu v Banskej Bystrici od 1842. Katedrálny banskobystrický kanonik, rektor biskupského seminára v ...

                                               

Kapitulárny vikár

Kapitulárny vikár bol podla Kódexu kánonického práva z roku 1917 kňaz, ktorý po dobu sedisvakanacie riadil diecézu menom katedrálnej kapituly. Kapitulárneho vikára volili kanonici katedrálnej kapituly. Počas komunistického režimu v Česko-Slovensk ...

                                               

Kardinál

Kardináli Svätej rímskej cirkvi tvoria osobitné kolégium v Katolíckej cirkvi, ktorému prislúcha právo postarať sa o volbu rímskeho velkňaza podla normy osobitného práva.

                                               

Andrej Ľudovít Katina

Narodil sa v rodine Ondreja Katinu a jeho manželky Kataríny, rodenej Bukovej. Základné vzdelanie získal vo Zvolene, kde aj v roku 1929 zmaturoval. Neskôr študoval teológiu v Bratislave 1929 – 1933, ordinovaný bol v roku 1933. Pôsobila ako kaplán ...

                                               

Ivan Križan

Pochádzal z učitelskej rodiny. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici, na evanjelickom lýceu v Kežmarku, teológiu v Bratislave, Šoproni a Erlangene. Po ordinácii kaplán v Sučanoch, neskôr farár v Lazoch pod Makytou, v Podlužanoch 19 ...

                                               

Juraj Lačný

Juraj Lačný bol slovenský evanjelický kňaz a cirkevný hodnostár. Jeho otec bol Ján Lačný a matka Anna rod. Majerčíková.

                                               

Ján Laho

Evanjelický kňaz, od roku 1767 učitel na šlachtickej škole v Ožďanoch, roku 1784 superintendent v Krížovej. Roku 1784 – 1785 prvý superintendent čes. evanjelickej a. v. cirkvi, v roku 1784 na audiencii v Jihlave žiadal cisára Jozefa II., aby zruš ...

                                               

Gregor Láni

Od roku 1616 študoval na univerzite vo Wittenbergu, kde získal titul magister. Roku 1618 rektor gymnázia v Bytči, 1619 v Žiline, 1620 kazatel u Alžbety Coborovej na Oravskom hrade, 1622 farár v Hričove, 1626 v Rajci, 1634 vo Zvolene, od roku 1644 ...

                                               

Jozef Lányi

Jozef Lányi - "Lányi de Késmárk" bol slovenský náboženský spisovatel a cirkevný hodnostár zemianskeho pôvodu.

                                               

Ján Lochman

Ján Lochman bol náboženský spisovatel, evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár. Jeho otec Matej Lochman, brat Pavol Lochman, syn Matej Lochman.

                                               

Krištof Lyci

Študoval na gymnáziu v Modre a v Bratislave na univerzite vo Wittenbergu. Od roku 1775 pôsobil ako evanjelický kňaz v Banskej Bystrici, v roku 1787 ako zvolenský senior, 1807 superintendent banského okolia. Podporoval založenie katedier reči a li ...

                                               

Metropolita

Metropolita alebo metropolitný biskup je dnes: V západnej rímskokatolíckej cirkvi biskup sídliaci v hlavnom sídle metropole cirkevnej provincie skladajúcej sa z viacerých diecéz; de facto je to spravidla arcibiskup spravujúci takúto provinciu met ...

                                               

Ján Teodor Mockovčák

Ján Teodor Mockovčák bol náboženský spisovatel, cirkevný hodnostár a evanjelický kňaz. Jeho otec bol slovenský evajnejlický farár Ján Mockovčák a matkou Kristína rod. Brenigová, brat Karol Henrich Mockovčák, manželka Malvína rod. Petzová, Jolana ...

                                               

Ján Molnár (1765)

Študoval v Banskej Bystrici, v Lučenci, v Modre, v Bratislave. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Čechách, senior v Křižliciach. Budoval základy českej evanjelickej cirkvi po Tolerančnom patente 1781. V Křižliciach dal vybudovať školu, písal duchovné ...

                                               

Alexius Okoličáni

Alexius Okoličáni bol pedagóg, cirkevný hodnostár. Jeho otec bol Jozef Okoličáni a matka Františka rod. Révaiová.

                                               

Fedor Ormis ml.

Fedor Ormis ml. bol slovenský právnik, cirkevný hodnostár. Jeho otec bol Fedor Ormis st., matka Amália rod. Fábryová a brat Ján Vladimír Ormis.

                                               

Ján Országh (kňaz)

Ján Országh bol slovenský rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár a národnokultúrny dejatel. Jeho otec bol Ján Országh a matka Anna Országhová.

                                               

Pápež

Pápež < lat. papa = "otec, biskup" < z gr. παπάς – pappas resp. staršie πάππας - pappas = "tato, otec") alebo zriedkavo papa je najvyšší predstavitel v niektorých kresťanských cirkvách. Najznámejší je rímsky pápež, ktorý je zároveň najvyšší ...

                                               

Matej Platy

Matej Platy - latinsko-maďarský prídomok "Platthy de Nagypalugya" bol náboženský spisovatel, pedagóg, cirkevný hodnostár.

                                               

Florián František Rómer

Florián František Serafín Rómer bol rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, vysokoškolský pedagóg, archeológ, historik a prírodovedec. Jeho otec bol František Rammer a matka Anna rod. Večerová Vetserová.

                                               

Senior (cirkev)

Senior je oficiálny titul, ktorý je bežný v protestantských cirkvách, zahŕňa riadiacu alebo dozornú funkciu. Najčastejšie sa funkcia vyskytuje v evanjelickej cirkvi. Funkciu seniora poznajú aj niektoré ďalšie protestantské cirkvi ako napríklad Re ...

                                               

Emil Scheimer

Narodil sa v Banskej Hodruši v súčasnosti Hodruša-Hámre ako jeden zo siedmich synov baníka a školníčky a upratovačky kostola. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, maturoval v Bratislave. Od roku 1945 študoval teológiu v Bratislave. Za kňaza ...

                                               

Michal Sinovic

Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, Lučenci, od roku 1750 v Bratislave na univerzite vo Wittenbergu 1754-1757, roku 1759 vysvätený za evanjelického kňaza. Evanjelický kňaz na viacerých miestach Slovenska, od roku 1783 slovenský farár v Bansk ...

                                               

Ján Slávik (evanjelický kňaz)

ThDr. Ján Slávik bol slovenský evanjelický kňaz, cirkevný historik, cirkevný hodnostár, osvetový pracovník a publicista.

                                               

Samuel Štarke

Samuel Štarke bol evanjelický kňaz, národnokultúrny pracovník, cirkevný hodnostár. Jeho otec bol Rudolf Štarke klobučnícky majster a matka Paulína rod. Miškóciová.

                                               

Jur Tesák Mošovský

Jur Tesák Mošovský bol slovenský spisovatel, dramatik, básnik, utrakvistický farár a cirkevný hodnostár. Juraj Tesák Mošovský bol jedným z našich najplodnejších humanistických spisovatelov, autorom náboženských a mravoučných spisov, príležitostne ...

                                               

František Tileš

Teologické štúdiá absolvoval v Banskej Bystrici. Od roku 1865 katedrálny kanonik a rektor biskupského seminára v Banskej Bystrici, 1868 katedrálny archidiakon v Banskej Bystrici, 1869 rektor kňažského domova v Banskej Bystrici. Titulárny opát v B ...

                                               

Martin Wagner

Martin Wagner bol evanjelický kňaz, náboženský spisovatel, cirkevný hodnostár. Jeho bratom bol Jakub Wagner.

                                               

Samuel Weber

Základnú školu navštevoval v Poprade, ďalej študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku. Roku 1854 maturoval na kat. král. gymnáziu v Levoči, teológiu študoval v Prešove a teológiu a filológiu v Jene. Bol vychovávatelom v rodine grófa A. Čákiho v S ...

                                               

Samuel Zoch

Samuel Zoch bol slovenský evanjelický kňaz, verejný činitel, politik, cirkevný hodnostár, náboženský spisovatel. Autor textu Martinskej deklarácie. Pseudonym: Bojovník. Jeho otec bol Stanislav Zoch, matka Paulína, rodená Leustachová, brat Gustáv ...

                                               

Policajná hodnosť

Policajná hodnosť definuje postavenie a právomoci policajta v hierarchii polície a železničnej polície. Na rozdiel od vojenských hodností policajné nezačínajú na úrovni mužstva ale na poddôstojníckej úrovni strážmajstrom. Policajti majú len jeden ...

                                               

Archivo General de Indias

Archivo General de Indias je archív v meste Sevilla v španielskom autonómnom spoločenstve Andalúzia. V roku 1785 ho založil španielsky král Karol III. na uloženie všetkých dostupných informácii o španielskych kolóniách. Pre svoju kultúrnu hodnotu ...

                                               

British Museum

British Museum po slovensky aj Britské múzeum nachádzajúce sa v londýnskom obvode Camden je jedno z najväčších a najvýznamnejších múzeí histórie a kultúry. Bolo založené v roku 1753 a jeho základom sa stala zbierka lekára a vedca Sira Hansa Sloan ...

                                               

Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou

Centre national dart et de culture Georges-Pompidou, skrátene Centre Georges-Pompidou alebo Centre Pompidou alebo podla štvrte, v ktorej sa nachádza, Beaubourg, je múzeum moderného umenia v Paríži, ktoré zmenilo dovtedy zaužívaný postoj ku galéri ...

                                               

Deutsches Museum

Deutsches Museum v Mníchove je najväčšie prírodovedno-technické múzeum sveta. Obsahuje približne 28 000 objektov z 50 oblastí prírodných vied a techniky, ktoré navštívi 1.5 milióna návštevníkov.

                                               

Galleria degli Uffizi

Galleria degli Uffizi je jedna z dvoch galérií obsahujúcich prierez výtvarného umenia v talianskej Florencii. Je to jedna z najznámejších galérií na svete. Je to najnavštevovanejšia galéria vo Florencii. Leží hneď pri rieke Arno a rad pri vstupe ...

                                               

Musée d’Orsay

Musée dOrsay je národné múzeum v Paríži na lavom brehu rieky Seiny v 7. obvode Paríža. Je umiestnené v budove pôvodnej železničnej stanice, sprístupnené bolo v roku 1986. Obsahuje umelecké zbierky maliarstva, sochárstva, nábytku a architektúry z ...

                                               

Musée du Louvre

Musée du Louvre je múzeum v Paríži. Zaberá velkú časť paláca Louvre pozdĺž brehu Seiny. Je najnavštevovanejším a patrí k najslávnejším múzeám na svete. Rozlohou výstavných priestorov je tretím najväčším múzeom na svete. Múzeum otvorili 10. august ...

                                               

Museo del Prado

Museo del Prado je názov múzea a umeleckej galérie v španielskom hlavnom meste Madrid. Vzťah k umeleckým zbierkam mal u španielskych panovníkov dlhú tradíciu. Jej výsledkom bolo cielavedomé budovanie královských zbierok, ktoré kontinuálne pokračo ...

                                               

Muséum national dhistoire naturelle

Muséum national dhistoire naturelle je múzeum so zbierkami z odborov zoológie, anatómie, paleontológie a geológie v Paríži vo Francúzsku. Známe je najmä svojimi zbierkami kostier súčasných i vyhynutých stavovcov a bezstavovcov. Múzeum bolo formál ...

                                               

Muzeon Jisrael

Muzeon Jisrael je izraelské národné múzeum založené v roku 1965. Nachádza sa na pahorku v jeruzalemskej štvrti Givat Ram, v susedstve vládneho komplexu s Knesetom, Najvyšším súdom a Hebrejskej univerzity.

                                               

Múzeum biblických krajín

Múzeum biblických krajín je múzeum venované dejinám starovekých krajín a kultúram napísaných v židovskej biblii. Nachádza sa v meste Jeruzalem v areále Givat Ram, kde okrem neho leží aj Izraelské múzeum a Národný kampus pre archeológiu Izraela.

                                               

Národní muzeum

Národní muzeum je najvýznamnejšia česká múzejná inštitúcia. Niekedy sa tento termín používa i pre jej hlavnú budovu na Václavskom námestí v Prahe 1.

                                               

Národný cintorín v Martine

Národný cintorín v Martine je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Nachádza sa v centre mesta na Sklabinskej ulici. Bol založený koncom 18. storočia pôvodne ako mestský cintorín. V roku 1967 bol vyhlásený ...

                                               

National Gallery (Londýn)

National Gallery alebo po slovensky Národná galéria v Londýne je obrazáreň nachádzajúca sa na severnej strane Trafalgar Square. Napriek tomu, že myšlienka na založenie národnej obrazárne v krajine rezonovala dlhý čas, Anglicko sa k tomuto kroku o ...

                                               

Rijksmuseum

Rijksmuseum je holandské národné múzeum v Amsterdame na námestí Museumplein. Unikátna rozsiahla a velkolepá zbierka umelcov a maliarov nie len Holandska založená v roku 1800. Medzi najznámejsie malby neodmyslitelne patrí Nočná hliadka De nachtwac ...

                                               

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti na Slovensku. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky ...

                                               

Štátne ruské múzeum

Štátne ruské múzeum je umeleckohistorické múzeum v ruskom meste Petrohrad, najväčšie múzeum špecializujúce sa výhradne na ruské a sovietske výtvarné umenie. Hlavnú časť zbierok múzeum sústreďuje v klasicistickej budove Michajlovského paláca. Pobo ...