Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 307
                                               

Dusenie (nedýchanie)

Dusenie je obmedzenie prístupu vzduchu do plúc prerušením alebo zastavením dýchania. Býva zapríčinené prekážkou v ceste vzduchu do plúc, spôsobené cudzím predmetom, ktorý čiastočne alebo úplne znepriechodní dýchacie cesty, kŕčovitým stiahnutím hl ...

                                               

ICE kontakt

ICE kontakt je zvýraznené telefónne číslo v mobilnom telefóne, ktoré umožňuje ludom prvého kontaktu v prípade nehody - záchranárom, hasičom, policajtom a pod. - identifikovať postihnutých, kontaktovať ich najbližších a získať tak dôležité informá ...

                                               

Kardiopulmonálna resuscitácia

Kardiopulmonálna resuscitácia alebo resuscitácia je súbor výkonov na okamžité zaistenie alebo obnovenie prietoku okysličenej krvi mozgom u osoby s náhlym zlyhaním funkcie vitálnych systémov - dýchania a krvného obehu. Jeho najčastejšou príčinou v ...

                                               

Šok (medicína)

Šok je ťažký stav, ktorý bezprostredne ohrozuje život. Vyznačuje sa zníženým zásobovaním orgánov krvou. Postupne zlyháva funkcia jednotlivých orgánov a sústav orgánov. Ohrozuje funkciu tzv. životne dôležitých orgánov.

                                               

Transaction authentication number

Transaction authentication number skr. TAN alebo T.A.N. je druh jednorazového hesla, používané v prostredí internetového bankovníctva na autorizáciu finančných transakcií. TAN poskytuje zvýšenie bezpečnosti tým, že funguje ako druh dvojfaktorovej ...

                                               

Central Intelligence Agency

Central Intelligence Agency, skrátene CIA, alebo po slovensky Ústredná spravodajská služba je ústredná spravodajská služba Spojených štátov založená v roku 1947 ako dočasný koordinačný orgán amerických tajných služieb.

                                               

Čeka

Čeka –, Vserossijskaja črezvyčajnaja komissija po borbe s kontrrevoljucijej i sabotažem pri Sovete narodnych komissarov RSFSR, bola oficiálne označovaná ako orgán diktatúry proletariátu pre zabezpečenie štátnej bezpečnosti v RSFSR. V podstate sa ...

                                               

Ian Fleming

Ian Lancaster Fleming bol námorný dôstojník, novinár, bankový úradník a počas druhej svetovej vojny pobočník šéfa tajnej služby v britskom námorníctve. Najznámejší je ale ako tvorca Jamesa Bonda.

                                               

KGB

KGB bolo meno hlavnej sovietskej tajnej služby, ktorá súčasne plnila úlohy špionáže, kontrašpionáže a tajnej polície v Sovietskom zväze. Okrem týchto odborov pod ňu ešte spadali i niektoré odvetvia sovietskeho vojenského výskumu. Organizácia vzni ...

                                               

Ministerium für Staatssicherheit

Ministerium für Staatssicherheit bola tajná služba NDR. Vznikla 8. februára 1950 s mottom "Schild und Schwert der Partei" slovensky: Štít a meč strany a mala teda podporovať politiku vládnucej Jednotnej socialistickej strany Nemecka SED počas stu ...

                                               

Mosad

Mosad je tajná spravodajská služba Izraela. Za oficiálny dátum vzniku sa považuje 1. apríl 1951. Do pôsobnosti Mosadu patrí zber spravodajských informácií, tajné operácie a čiastočne protiteroristická činnosť.

                                               

Narodnyj komissariat vnutrennich del

Narodnyj komissariat vnutrennich del, skr. NKVD, bol ekvivalent ministerstva vnútra v Rusku/ZSSR v rokoch 1917 – 1946. V roku 1934 prevzal aj úlohy OGPU a ďalších bezpečnostných a väzenských služieb. V roku 1941 bola z neho naopak štátna polícia ...

                                               

Propaganda Due

Propaganda Due bola organizácia pôvodne založená v roku 1887 v Ríme ako slobodomurársky náprotivok Kongregácie pre náuku viery a zanikla s príchodom fašizmu. V roku 1944 ju znovu založil Licio Gelli. Členovia P2 sa zorganizovali z vedúcich osobno ...

                                               

Securitate

Securitate, úplný názov Departamentul Securitătii Statului bola rumunská tajná služba v období socializmu. Plnila úlohu špionáže a kontrarozviedky. V pomere k počtu obyvatelov Rumunska bola jednou z najvačších tajných služieb Varšavskej zmluvy. Z ...

                                               

Akcia Bernhard

Akcia Bernhard je v dejinách doteraz najväčšia známa falšovatelská akcia bankoviek a dokumentov. Akcia bola zorganizovaná počas II. svetovej vojny nemeckou fašistickou spravodajskou službou SS Sicherheitsdienst a hlavným říšskym bezpečnostným úra ...

                                               

Echelon

Echelon je sústava prostriedkov určených na zachytávanie a spracúvanie komunikácie cez komunikačné družice. Je súčasť systému s názvom Zmluva o bezpečnosti UK-USA, ktorá bola podpísaná v roku 1948. Riadi ho National Security Agency v spolupráci s ...

                                               

Incident vo Venle

Incident vo Venle alebo incident vo Venlo bol únos troch dôstojníkov tajnej spravodajskej služby Velkej Británie a Holandska nemeckou SS, ktorý sa uskutočnil krátko po začatí druhej svetovej vojny, 9. novembra 1939, v blízkosti holandsko-nemeckej ...

                                               

Francis Gary Powers

Francis Gary Powers bol pilot amerického letectva, neskôr CIA, ktorého počas studenej vojny zostrelili pri prieskumnom lete nad Sovietskym zväzom. Okolnosti tohto zostrelu sú známe ako aféra U-2.

                                               

Terorizmus

Terorizmus je definovaný ako súhrn antihumánnych metód hrubého zastrašovania politických odporcov hrozbou sily a užitia rôznych foriem násilia. Vedla individuálneho terorizmu existuje terorizmus skupín, niektoré koordinujú svoju činnosť na medzin ...

                                               

Al-džamá’atu l-islámíjatu (Ázia)

džamá’atu l-islámíjatu alebo džamá’a al-islámíja je teroristická organizácia, ktorá spolupracuje s teroristickou sieťou al-Káida a bojuje za vytvorenie islamského štátu na území južného Thajska, Malajzie, Indonézie a južných Filipín. Mediálne zre ...

                                               

Biely teror

Biely teror je označenie násilia, ktoré je vykonávané spiatočníckymi skupinami ako súčasť kontrarevolúcie. Počas 20. storočia bol tento termín použitý vo viacerých krajinách, kde označoval násilné akcie proti socialistom a komunistom.

                                               

Biologická zbraň

Biologická zbraň alebo bakteriologická zbraň je zbraň založená na princípe organizmu alebo ním produkovanej látky. Cielom zbrane je vyvolanie chorobného stavu u človeka či jeho otrava a následne jeho oslabenie alebo smrť. V širšom slova zmysle sa ...

                                               

Ekoterorizmus

Ekoterorizmus alebo zelený terorizmus je násilie páchané s úmyslom podporiť ekologickú alebo environmentálnu činnosť či záležitosť v oblasti práv zvierat. Hranice medzi ekoterorizmom, poškodzovaním cudzieho majetku a spoločensky akceptovatelnou m ...

                                               

Epicentrum (výbuch)

Epicentrum alebo epicentrum výbuchu je bod na povrchu Zeme, ktorý vznikne premietnutím centra výbuchu zvislo nadol alebo nahor na povrch Zeme. V prípade pozemného výbuchu je tento bod zhodný s centrom výbuchu. Po anglicky sa epicentrum síce zried ...

                                               

Konflikt v Severnom Írsku

Konflikt v Severnom Írsku Troubles, Nepokoje ; po anglicky The Troubles alebo Northern Ireland Conflict, ír. Na Trioblóidí) bol etnicko-nacionalistický konflikt v Severnom Írsku od konca 60. rokov 20. storočia. Za jeho koniec sa väčšinou označuje ...

                                               

Lavonova aféra

Lavonova aféra bol politický škandál spojený s nevydarenou tajnou izraelskou operáciou proti Spojeným štátom a Spojenému královstvu v lete roku 1954, ktorej cielom bolo vyprovokovať USA k vojne proti Egyptu. Operácia s krycím menom Susannah mala ...

                                               

Nemecká jeseň

Nemecká jeseň je pomenovanie pre záverečný akt takzvanej Ofenzívy 77 nemeckej teroristickej organizácie Frakcia Červenej armády a obdobie politickej atmosféry v septembri a októbri jesene v roku 1977 v Západnom Nemecku. Tieto dramatické udalosti ...

                                               

Operácia Trvalá sloboda – Africký roh

Operácia Trvalá sloboda - Africký roh je názov vojenskej operácie vedenej Spojenými štátmi na boj s terorizmom v oblasti Afrického rohu. Je súčasťou vojenskej operácie Trvalá sloboda, no nie je jedinou vojenskou operáciou OEF na Africkom kontinen ...

                                               

Pamätník obetiam teroristických činov

Pamätník obetiam teroristických činov je pamätník všetkým obetiam terorizmu v Izraeli od roku 1851. Pamätník je umiestnený na Národnom civilnom cintoríne Štátu Izrael na Har Herzl v Jeruzaleme. Pamätník obsahuje mena židovských aj nežidovských lu ...

                                               

Železná garda

Železná garda bola rumunská fašistická teroristická organizácia. Založil ju Corneliu Zelea Codreanu. Vznikla r. 1927 pod názvom Légia archanjela Michaela rum. Legiunea Arhanghelul Mihail, r. 1931 premenovaná na Železná garda. Bola známa šovinizmo ...

                                               

Vojna

Vojna je konflikt medzi štátmi, organizáciami, alebo väčšími skupinami ludí, pričom je pre tento konflikt charakteristické použitie násilia alebo fyzickej sily medzi bojujúcimi stranami. Typickým rysom vojny je fakt, že zúčastnené strany sú presv ...

                                               

Námer

Námer alebo elevácia je uhol vo zvislej rovine medzi vodorovnou rovinou prechádzajúcou zbraňou či zameriavačom a osou zbrane či zameriavača, resp. pri palebných či zameriavacích prístrojoch maximálny takýto uhol, ktorý daný prístroj umožňuje. Záp ...

                                               

Rozkaz

Rozkaz alebo nariadenie alebo príkaz je ústny alebo písomný prejav, ktorým sa niekomu záväzne ukladá určitá povinnosť.

                                               

Tretia svetová vojna

Tretia svetová vojna je hojne používané označenie pre prípadný hypotetický globálny vojnový konflikt, ktorý by v budúcnosti mohol nastať. Hoci vojny prebiehali v celých dejinách ludstva, pričom tie významnejšie boli pomenované, až s príchodom glo ...

                                               

Zločin

Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov. O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne je ustanovená ...

                                               

Neetické experimenty na luďoch

Už pred Druhou svetovou vojnou bolo známe, že niektoré klinické pokusy môžu poškodzovať ludí fyzicky či psychicky. Počas nej tieto poznatky boli využívané lekármi a zdravotníckym personálom niektorých štátov v koncentračných táboroch k likvidácii ...

                                               

Budhistická filozofia

Budhistická filozofia je náboženská filozofia tvoriaca filozofickú zložku budhizmu. Jedným zo základných učení sú nasledujúce štyri vznešené pravdy. 1. Celý ludský život je utrpením, pretože všetko je pominutelné. V oblasti nami uchopitelného nie ...

                                               

Esencializmus

Esencializmus môže byť spôsob myslenia, ktorý jednostranne zdôrazňuje pojem esencie tradicionalizmus americký filozofický smer vo vzdelávaní, ktorý založil W. C. Bagley a podla ktorého tradičné ideály, znalosti a schopnosti sú podstatné pre spolo ...

                                               

Filozofický romantizmus

Filozofický romantizmus je filozofické učenie, ktoré sa šíri v Európe od poslednej tretiny 18. storočia do polovice 19. storočia a ktoré v reakcii proti osvietenskej filozofii znevažuje racionálne hodnoty a obhajuje obrazotvornosť, intuíciu, spon ...

                                               

Konceptualizmus

Konceptualizmus je učenie, ktoré redukuje reálnosť univerzálií na existenciu všeobecných pojmov; smer scholastickej filozofie, ktorého predstavitelia v spore o univerzálie podobne ako stredovekí nominalisti odmietali učenie stredovekého realizmu, ...

                                               

Kresťanská filozofia

Kresťanská filozofia je náboženská filozofia, filozofická zložka kresťanstva, ktorá úzko súvisí s kresťanskou teológiou alebo tvorí jej súčasť; konfrontácia kresťanskej viery s práve vládnucou dobovou filozofiou. Súčasť kresťanskej kultúry. Kresť ...

                                               

Kriticizmus (filozofia)

Kriticizmus alebo kritická filozofia je filozofické stanovisko, ktoré vyžaduje najskôr racionálne preverenie všetkých podmienok a možností poznania. Opak dogmatizmu. Ako kriticizmus sa označuje najmä filozofia Kantova, ktorá skúma možnosť, zdroj, ...

                                               

Ľubomúdri

Ľubomúdri boli členovia tajného filozofického krúžku Spoločnosť lubomúdrych, ktorý pôsobil v Moskve v rokoch 1823 – 1825 a jeho činnosť tvorí významnú zložku dejín ruskej filozofie. Riešili sa na ňom otázky filozofie, estetiky a literatúry. Názor ...

                                               

Nemecký idealizmus

Nemecký idealizmus alebo nemecký klasický idealizmus je klasická etapa vývinu nemeckej filozofie; filozofia Hölderlina, Fichteho, Schellinga a Hegela, ktorí sa vracali späť pred Kantov kritický idealizmus a opäť začali argumentovať metafyzicky.

                                               

Nová lavica

Nová lavica je protestné hnutie študentstva a inteligencie v západných krajinách proti buržoáznej spoločnosti, jej inštitúciám, spôsobu života, mravným hodnotám a ideálom. Zrodilo sa začiatkom 60. rokov 20. storočia.

                                               

Nová pravica

Nová pravica je skupina intelektuálov vo Francúzsku začiatkom 70. rokov 20. storočia, ktorí aktívne vystúpili s požiadavkami "obrody európskej kultúry". Uvedomujú si krízu európskej kultúry, ktorej príčiny treba hladať podla nich v činnosti stare ...

                                               

Populárna filozofia

Populárna filozofia je úsilie skupiny nemeckých filozofov 18. storočia sprístupňovať širšiemu publiku učenia osvietenskej filozofie, najmä filozofie Ch. Wolffa.

                                               

Pyrrhonizmus

LONG, Anthony A. Hellénistická filosofie: stoikové, epikurejci, skeptikové. Preklad Petr Kolev. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2003. 341 s. Dějiny filosofie; zv. 3. ISBN 80-7298-077-7. S. 103 – 105, 112 – 114, 293 – 295.

                                               

Romantická filozofia

Romantická filozofia je súhrn filozofických názorov predstavitelov romantizmu, pri ktorých tvorbe dominovala intuícia a umelecké postupy. Romantická filozofia sa vyznačovala chápaním sveta ako organizmu alebo ako umeleckého diela. Išlo jej o ucho ...

                                               

Scholastika (filozofia)

Scholastika bola stredoveký filozofický smer pestovaný na školách Západu a v Byzancii v období od 9. storočia do 15. storočia. Základné pravdy preberá hlavne od Aristotela, upravuje ich a rozvíja v kresťanskom duchu a používa pritom deduktívnu me ...